Kaamanen_Juha Mikola

Kevään 2020 aikana kirjatentteihin tulee ilmoittautua sähköpostilla suoraan tentin vastaanottavalle opettajalle. Lue tarkemmat ohjeet kurssin Moodle-sivulta.

Enrol
1.8.2019 at 00:00 - 31.7.2020 at 00:00

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Ympäristötieteiden kanditutkinnon opiskelijat.

Täydentää ympäristöalan opintoja teoreettisella tasolla ja osoittaa tietämyksensä oppiaineestaan.

Suositellaan suoritettavaksi kandiopintojen loppuvaiheessa.

Oppiaineen kirjallinen osa. Kirjallisuus valitaan oman moduulin alalta tai eri oppisuunnista täydentämään muita oppisuunnan opintoja.

135 h, omatoiminen opiskelu.

Erikseen ilmoitettava alan kirjallisuus.

Kirjallinen kuulustelu, arvioidaan asteikolla 0-5.

Examinarium tentti Tenttiakvaariossa

ohjeistus: blogs.helsinki.fi/examinarium/

Yliopistonlehtori Juha Mikola

Korvaa jaksot 519098 Ympäristötieteiden kirjatentti 8 op tai 51809 Akvaattisten tieteiden kirjatentti 6 op.