Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr Online Examination 10.3.2021 - 10.3.2021
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr Online Examination 10.2.2021 - 10.2.2021
Akvaattisten tieteiden perusteet 5 Cr Lecture Course 16.9.2020 - 9.12.2020
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr General Examination 13.3.2020 - 13.3.2020
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr General Examination 14.2.2020 - 14.2.2020
Akvaattisten tieteiden perusteet 5 Cr Lecture Course 16.9.2019 - 13.12.2019
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr General Examination 26.4.2019 - 26.4.2019
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr General Examination 15.3.2019 - 15.3.2019
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr General Examination 15.2.2019 - 15.2.2019
Akvaattisten tieteiden perusteet 5 Cr Lecture Course 17.9.2018 - 14.12.2018
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr Exam retake 23.3.2018 - 23.3.2018
Basics of Aquatic Sciences 5 Cr Exam retake 23.2.2018 - 23.2.2018
Akvaattisten tieteiden perusteet 5 Cr Lecture Course 25.9.2017 - 18.12.2017

Learning outcomes

Hallitsee perustiedot vesiekosysteemien biologisista, fysikaalisista ja kemiallisista säätelymekanismeista, eliöyhteisöistä sekä vesiekosysteemien hoidosta.

Timing

1. lukuvuosi

Contents

  • vesiekosysteemien perusrakenne
  • vesiekosysteemien biologiset, fysikaaliset ja kemialliset säätelymekanismit
  • vesien eliöyhteisöt

Completion

Suoritustapa: tentti

Study materials

Luentomateriaalit, luentomoniste

Assessment practices and criteria

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu tenttiin.

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 518068 Akvaattisten tieteiden perusteet (4 op) TAI
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet (8 op).