Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.9.2019 at 00:00 - 3.12.2019 at 00:00

Timetable

DateTimeLocation
Fri 13.12.2019
10:00 - 13:00

Other teaching

13.12.2019 Fri 10.00-13.00
Jukka Horppila, Thomas Jilbert, Jyrki Lappalainen, Elina Leskinen, Leena Nurminen
Teaching language: Finnish

Description

Hallitsee perustiedot vesiekosysteemien biologisista, fysikaalisista ja kemiallisista säätelymekanismeista, eliöyhteisöistä sekä vesiekosysteemien hoidosta.

1. lukuvuosi

  • vesiekosysteemien perusrakenne
  • vesiekosysteemien biologiset, fysikaaliset ja kemialliset säätelymekanismit
  • vesien eliöyhteisöt

Suoritustapa: tentti

Luentomateriaalit, luentomoniste

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu tenttiin.

Prof. Jukka Horppila

Korvaa opintojakson 518068 Akvaattisten tieteiden perusteet (4 op) TAI
518061 Akvaattisten tieteiden perusteet (8 op).