Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.9.2019 at 00:00 - 9.12.2019 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 14.1.2020
09:00 - 16:00
Thu 16.1.2020
09:00 - 16:00
Tue 21.1.2020
09:00 - 16:00
Thu 23.1.2020
09:00 - 16:00
Tue 28.1.2020
09:00 - 16:00
Thu 30.1.2020
09:00 - 16:00
Tue 4.2.2020
09:00 - 16:00
Thu 6.2.2020
09:00 - 16:00
Tue 11.2.2020
09:00 - 16:00
Thu 13.2.2020
09:00 - 16:00
Tue 18.2.2020
09:00 - 16:00
Thu 20.2.2020
09:00 - 16:00
Tue 25.2.2020
09:00 - 16:00
Thu 27.2.2020
09:00 - 16:00
Tue 3.3.2020
09:00 - 16:00
Thu 5.3.2020
09:00 - 16:00

Description

Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijat

Akvaattisten tieteiden perusteet (ENV-311)

  • Tunnistaa vesiekosysteemien eri eliöryhmät ja hallitsee pääryhmien lajintunnistuksen
  • Osaa etsiä lajintunnistusmateriaalia ja hyödyntää tunnistusmateriaalia omatoimisessa lajinmäärityksessä

Suositellaan suoritettavaksi 2. opintovuoden aikana. Järjestetään joka vuosi erillisinä lajintunnistusmoduuleina kevätlukukaudella (periodi III).

Vesieliöiden pääryhmien taksonomia (kasviplankton, eläinplankton, pohjaeläimet, kalat ja makrofyytit).

Demonstraatioluennot, ohjattu lajintunnistus ja omatoiminen työskentely. Luentoja 20 t, ohjattu lajintunnistusta 82 t ja omatoimista työskentelyä 60 t.

Kurssimonisteet ja lajintunnistusmateriaali.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty. Arvioinnissa käytetään eliöryhmäkohtaisia lajinmäärityskuulusteluja.

Yliopistonlehtori Leena Nurminen.

Kurssi on esivaatimuksena akvaattisten tieteiden kenttäkurssille (ENV-315)

Korvaa opintojakson 518062 Vesieliöiden lajintunnistus.