Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.10.2019 at 00:00 - 13.1.2020 at 00:00

Description

ei

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • nimetä vähintään 10 ekotoksikologisesti merkityksellistä kemikaalia
  • luokitella kemikaalit niiden ominaisuuksien mukaan
  • verrata ominaisuuksiltaan erilaisten kemikaalien haitallisuutta
  • arvioida kemikaalin biosaatavuuden merkitys ympäristön eri osissa
  • kertoa annos-vaikutussuhteen teoreettisen perustan akuutin ja kroonisen toksisuuden osalta
  • selittää ekotoksikologisen vaikutuksen syntymekanismin malliaineiden avulla
  • hahmottaa kuinka ympäristötekijät vaikuttavat kemikaalien haitallisuuteen

II-periodi, 1. tai 2. opiskeluvuosi

Ekotoksikologian historia, peruskäsitteistö, orgaaniset yhdisteet ja metallit, annos-vaikutussuhde, ekologiset vaikutukset, kemikaalien ympäristökohtalo, biosaatavuus, biomarkkerit, ekotoksikologinen testaus.

Kurssi koostuu etukäteen nauhoitetuista videoluennoista, ohjausluennoista (AC), henkilökohtaisista kirjoitustehtävistä, aktiivisesta verkkokeskustelusta sekä oppimispäiväkirjan laatimisesta. Kurssi on jaettu neljään teemamoduuliin ja jokainen osio sisältää erilaisia oppimistehtäviä.

Moodlen (id=22457) sisältämä oppimateriaali ja videoluennot. Oppikirja Donnell ym. 1999. Introduction to ecotoxicology. Kirja on saatavana e-kirjana HY:n kirjastosta.

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arviointimatriisi ja arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella. Kurssin arvosana (0-5) koostuu oppimispäiväkirjasta (40 %), kurssikeskustelusta (10 %), henkilökohtaisista kirjoitustehtävistä (30 %) sekä monivalintatenteistä (20 %).

Yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen.

Korvaa opintojakson 502089 Ekotoksikologian perusteet ja akvaattinen ekotoksikologia tai 50223 Ekotoksikologian perusteet.