Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Description

Ensisijaisesti y-kandiohjelman opiskelijoille

ei

IV-periodi, 1-3. opiskeluvuosi

YVA-lainsäädäntö, hanke-YVA, yhteysviranomaisen rooli, kansalaisvaikuttaminen, luontovaikutustusten arviointi, sosiaaliset vaikutukset, yhteiskunnallinen tarkastelu

Ennakkotehtävä + verkkoluennot 8 t + itsenäinen harjoitustehtävä, Kyselytunti AC chatissa, opettaja antaa ohjausta kurssitehtävien teossa

Aiheeseen voi tutustua seuraavan kirjallisuuden avulla:

1. Pölönen, Ismo. 2007. Ympäristövaikutusten arviointimenettely. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja A280
2. Tromans & Fuller. 2003. Environmental Impact Assessment: Law and Practice.
3. Eccleston, Charles, H. 2011. Environmental Impact Assessment: A Guide to Best Professional Practises.

Arvioidaan asteikolla 0-5.

Avoin yo: AYENV-349, Ympäristövaikutusten arviointi, kevät 2020

Verkkokurssi. Ilmoittautuminen alkaa 25.1.2020 klo 12.00 ja päättyy 10.3.2020.

Ilmoittautuminen linkin kautta

Ympäristötieteiden kandiohjelman opiskelijoille on varattu Avoimen yliopiston järjestämälle kurssille 20 paikkaa.

Tuntiopettaja, opintokokonaisuuden vastuuhenkilö yliopistonlehtori Olli-Pekka Penttinen