Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
29.10.2019 at 08:00 - 18.11.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 28.11.2019
12:00 - 16:00

Description

Tasokokeen suoritettuaan opiskelijalla on matemaattinen perusosaaminen, jonka pohjalta hän voi opiskella tiedekunnan muilla luonnontiedepohjaisilla kursseilla.

Tasokoe voidaan suorittaa Moodle-tenttinä. Ne opiskelijat, jotka eivät läpäise tasokoetta, voivat osallistua kurssille BIO-205, Biotieteiden matematiikka ja fysiikka, 5 op.

Matematiikan lukion lyhyt oppimäärä valikoiden. Erityisesti murto-, potenssi- ja juurilausekkeiden käsittely, funktio ja sen kuvaaja, logaritmit, suoran yhtälö.

Tasokoe voidaan suorittaa Moodle-tenttinä. Opintojakso katsotaan suoritetuksi, mikäli viimeisen kolmen vuoden aikana kirjoitettu pitkän matematiikan yo-arvosana on L, E tai M tai lyhyen matematiikan L. Vastaavasti IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnolla on mahdollista saada hyväksiluettua ETK-030.

Moodlessa.

Hyväksytty/hylätty.

Vastuuyksikkö: Elintarvike- ja ravitsemustieteiden osasto

Anna-Maija Lampi