Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeusjärjestely keväällä 2020

Koronaepidemian takia ei järjestetä yleisiä tenttejä keväällä 2020. ETK-030-kurssin voi korvata avoimen yliopiston kurssilla AYMFK-M101A (2 op) Lukiomatematiikan kertaus, joka on verkkokurssi. AYMFK-M101A-kurssi on kaksiosainen, ja kurssin ensimmäinen osa riittää korvaamaan ETK-030-kurssin.
Tarvittaessa voin myös järjestää ETK-030-kurssin etätenttinä 23.4. klo 12.00-15.00 ja 28.5. klo 12.00-15.00. Etätenttiin tulee ilmoittautua lähettämällä minulle sähköpostia viimeistään viikko ennen tenttitilaisuutta.
terveisin Anna-Maija Lampi (anna-maija.lampi@helsinki.fi)

Enrol
24.3.2020 at 08:00 - 13.4.2020 at 23:59

Timetable

Description

Tentin kesto on 3h

Tasokokeen suoritettuaan opiskelijalla on matemaattinen perusosaaminen, jonka pohjalta hän voi opiskella tiedekunnan muilla luonnontiedepohjaisilla kursseilla.

Tasokoe voidaan suorittaa Moodle-tenttinä. Ne opiskelijat, jotka eivät läpäise tasokoetta, voivat osallistua kurssille BIO-205, Biotieteiden matematiikka ja fysiikka, 5 op.

Matematiikan lukion lyhyt oppimäärä valikoiden. Erityisesti murto-, potenssi- ja juurilausekkeiden käsittely, funktio ja sen kuvaaja, logaritmit, suoran yhtälö.

Tasokoe voidaan suorittaa Moodle-tenttinä. Opintojakso katsotaan suoritetuksi, mikäli viimeisen kolmen vuoden aikana kirjoitettu pitkän matematiikan yo-arvosana on L, E tai M tai lyhyen matematiikan L. Vastaavasti IB-, EB- tai Reifeprüfung-tutkinnolla on mahdollista saada hyväksiluettua ETK-030.

Moodlessa.

Hyväksytty/hylätty.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Anna-Maija Lampi