Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.3.2020 at 08:00 - 23.3.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 2.4.2020
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa selittää elintarvikkeiden säilyvyyteen vaikuttavat tekijät ja yleisimmät elintarvikkeiden valmistuksessa käytettävät yksikköoperaatiot sekä niiden vaikutukset elintarvikkeiden laatuun ja säilyvyyteen

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena.

III periodi.

Elintarvikkeiden säilyvyyteen vaikuttavat tekijät. Tärkeimmät elintarvikeprosessit ja yksikköoperaatiot sekä niiden vaikutus elintarvikkeiden laatuun ja säilyvyyteen.

Luentomateriaali (Moodle).

Luento-opetus

Kirjallinen loppukuulustelu. Arvostelu asteikolla 0 - 5

Opintojakso on osa Elintarvikekemian ja -teknologian perusteet -opintokokonaisuutta.

Luennot ja itseopiskelu

Kirsi Mikkonen