Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 15.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää, miten eri ainesosat vaikuttavat elintarvikkeiden laatuominaisuuksiin. Opiskelija osaa selittää, mitä muutoksia keskeisissä ainesosissa tapahtuu prosessoinnissa ja varastoinnissa

Suositellaan suoritettavaksi ensimmäisenä opiskeluvuotena. IV periodi.

Elintarvikkeiden keskeisten ainesosien rakenteet, tärkeimmät kemialliset ja funktionaaliset ominaisuudet sekä merkitys elintarvikkeissa. Reaktiot ja vuorovaikutukset prosessoinnissa ja varastoinnissa. Mitä uutta elintarvikekemiassa.

Luentoaineisto Moodlessa. Muu kirjallisuus osoituksen mukaan.

Kirjallinen loppukuulustelu tai mahdollisesti myös tehtävillä.

Luennot ja itseopiskelu

Vieno Piironen

Opintojakso on osa Elintarvikekemian ja -teknologian perusteet (ETK) -opintokokonaisuutta