Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 08:00 - 21.10.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 31.10.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opiskelijalla on perustiedot lihan ja lihavalmisteiden kemiasta, mikrobiologiasta ja teknologiasta

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. I periodi.

Liha taloudessa, ruhon ja lihan rakenne, lihan fysiologia ja biokemia, lihan ja lihavalmisteiden teknologia sekä liha ravitsemuksessa. Vastaavat asiat lyhyesti kalasta ja kalavalmisteista.

Luentomoniste

Kirjallinen loppukuulustelu

Luennot ja itseopiskelu

Per Ertbjerg, opettaa Eero Puolanne

Opintojakso on osa Elintarvikekemian ja -teknologian perusteet (ETK-110) -opintokokonaisuutta.

Korvaa opintojakson 840006 (ETK121) Liha ja lihavalmisteet 2 op.