Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
21.1.2020 at 08:00 - 10.2.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 20.2.2020
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Opiskelija ymmärtää Suomen (Euroopan) elintarvikelainsäädännön ja –valvonnan keskeiset periaatteet ja eri tahojen vastuualueet. Opiskelija osaa hakea tarvittavan lainsäädännöllisen tiedon asianmukaisista lähteistä ja soveltaa tietoa.

Toinen opiskeluvuosi, periodi I.

Suomen (Euroopan) elintarvikelainsäädäntö ja sen keskeiset periaatteet, elintarvikevalvonnan eri vastuualueet, kemiallinen ja mikrobiologinen elintarviketurvallisuus sekä elintarviketuotantoon liittyvät säädökset laadusta, vastuullisuudesta ja etiikasta

Luentomateriaali saatavissa moodlessa. Suomen (Euroopan) elintarvikkeita koskeva lainsäädäntö.

Tehtävien itsenäinen tekeminen ja raportointi

Kuulustelu (arviointi asteikolla 0 - 5) sekä sopimuksen mukaan tehdyt tehtävät. Tehtävien osuus arvosanasta enintään 20 %.

Luennot ja itseopiskelu

Marina Heinonen

Korvaa opintojakson 871002 (ETK 130) Elintarvikelainsäädäntö ja -valvonta 3 op.