Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.5.2019 at 08:00 - 31.5.2019 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Thu 15.8.2019
12:00 - 16:00

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Elintarvikekemian perusteet ja Biomolekyylien rakenteet ja reaktiot tai vastaavat tiedot.

Opiskelija osaa nimetä ja luokitella elintarvikkeiden hiilihydraatit, proteiinit ja lipidit sekä ymmärtää niiden rakenteet ja keskeisimmät kemialliset ominaisuudet. Hän osaa soveltaa oppimaansa elintarvikkeiden ravitsemuksellisten ja teknologisten ominaisuuksien ja käytännön elintarvike-esimerkkien ymmärtämiseen. Lisäksi hän osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen sekä laatia vastauksia annettuihin tehtäviin.

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. II ja III periodi.

Makrokomponenttien kemialliset rakenteet sekä esiintyminen, määrittämisen periaatteet ja keskeisimmät reaktiot elintarvikkeissa. Vaikutukset elintarvikkeiden rakenteeseen, aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin sekä turvallisuuteen

Luentomateriaali ja muu materiaali osoitetaan Moodlessa. Oheislukemistona: Damodaran S & Parkin KL, Fennema’s Food Chemistry, 5th painos, CRC Press Inc., New York, 2017.

Tehtävissä on soveltavia elintarvike-esimerkkejä, joiden ratkaisemisessa tarvitaan monipuolista lähdemateriaalia

Tehtävät tai loppukuulustelu. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5

Luennot ja itseopiskelu

Anna-Maija Lampi

Korvaa opintojakson 840013 (ETK2309).