Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Poikkeusjärjestely keväällä 2020

Kurssin voi suorittaa kotitehtävillä huhtikuussa 2020. Kotitehtävät on esitelty kurssin Moodle-sivuilla. Loppukuulusteluja järjestetään heti, kun se on mahdollista. Alkuperäisten suunnitelmien mukaan loppukuulusteluja järjestetään molemmissa kesätenteissä ja vähintään kerran syksyllä 2020.
t Anna-Maija Lampi

Enrol
28.4.2020 at 08:00 - 18.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

Elintarvikekemian perusteet ja Biomolekyylien rakenteet ja reaktiot tai vastaavat tiedot.

Opiskelija osaa nimetä ja luokitella elintarvikkeiden hiilihydraatit, proteiinit ja lipidit sekä ymmärtää niiden rakenteet ja keskeisimmät kemialliset ominaisuudet. Hän osaa soveltaa oppimaansa elintarvikkeiden ravitsemuksellisten ja teknologisten ominaisuuksien ja käytännön elintarvike-esimerkkien ymmärtämiseen. Lisäksi hän osaa perehtyä aihepiiriin liittyvään kirjallisuuteen sekä laatia vastauksia annettuihin tehtäviin.

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. II ja III periodi.

Makrokomponenttien kemialliset rakenteet sekä esiintyminen, määrittämisen periaatteet ja keskeisimmät reaktiot elintarvikkeissa. Vaikutukset elintarvikkeiden rakenteeseen, aistittaviin ja ravitsemuksellisiin ominaisuuksiin sekä turvallisuuteen

Luentomateriaali ja muu materiaali osoitetaan Moodlessa. Oheislukemistona: Damodaran S & Parkin KL, Fennema’s Food Chemistry, 5th painos, CRC Press Inc., New York, 2017.

Tehtävissä on soveltavia elintarvike-esimerkkejä, joiden ratkaisemisessa tarvitaan monipuolista lähdemateriaalia

Tehtävät tai loppukuulustelu. Kurssi arvioidaan asteikolla 0-5

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Luennot ja itseopiskelu

Anna-Maija Lampi

Korvaa opintojakson 840013 (ETK2309).