Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Lecture Course 18.1.2021 - 3.3.2021
Food Microbiology 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 15.3.2021 - 31.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cancelled CANCELLED: Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 2.4.2020 - 2.4.2020
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Lecture Course 13.1.2020 - 26.2.2020
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Summer Examination 15.8.2019 - 15.8.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Summer Examination 6.6.2019 - 6.6.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 9.5.2019 - 9.5.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 4.4.2019 - 4.4.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 7.3.2019 - 7.3.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 7.2.2019 - 7.2.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Lecture Course 14.1.2019 - 27.2.2019
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 13.12.2018 - 13.12.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 15.11.2018 - 15.11.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 1.11.2018 - 1.11.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 18.10.2018 - 18.10.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Summer Examination 17.8.2018 - 17.8.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Summer Examination 8.6.2018 - 8.6.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 4.5.2018 - 4.5.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 23.3.2018 - 23.3.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr General Examination 23.2.2018 - 23.2.2018
Elintarvikemikrobiologia 5 Cr Lecture Course 15.1.2018 - 28.2.2018

Target group

Kohderyhmä Elintarvikemikrobiologian kandidaatin opiskelijat ja muistakin ohjelmista. Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville.

Prerequisites

Mikrobien monimuotoisuus, rakenne ja toiminta (MOLE-103)

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää, mistä mikrobit tulevat elintarvikkeisiin, minkälainen sisäisten ja ulkoisten tekijöiden vaikutus on mikrobien kasvuun, miten estetään mikrobien kasvua elintarvikkeissa, ja miten mikrobeja osoitetaan ja lukumääriä arvioidaan elintarvikkeista. Opiskelija osaa kuvailla hygienian, omavalvonnan, HACCP:n sekä laadunhallinnan perusteet. Hän osaa selittää pilaantumisprosessin ja eri elintarvikeryhmien pilaantumispiirteitä. Opiskelija on tietoinen vesi- ja elintarvikevälitteisten patogeenisten bakteerien, virusten, homeiden, alkueläimien, heisi- ja sukkulamatojen, levien, syanobakteereiden ja prionien aiheuttamista haitoista ja vaaroista.

Timing

Suositellaan suoritettavaksi toisena opiskeluvuotena. III periodi.

Contents

Mikrobiekologiaa, elintarvikkeiden sisäiset ja ulkoiset tekijät suhteessa mikrobien kasvuun, teknologiset keinot (pH, fermentointi, aW, lämpö, modifioitu ilmakehä, antimikrobiset yhdisteet, säteily, korkeapainekäsittely, ym.) mikrobien toiminnan estämiseksi elintarvikkeissa, omavalvonta, HACCP, mikrobiologian laatu, elintarvikkeiden pilaantuminen, elintarvike- ja vesivälitteiset patogeenit, sekä vesi elintarvikkeena: juoma- ja talousvedet

Study materials

Kurssilla osoitettu kirjallisuus

Assessment practices and criteria

Kirjallinen loppukuulustelu

Completion methods

Luennot, ryhmätyöt, kotitehtävät ja tentti.