Photo by Antti Knaapila

ETk-240

Tervetuloa Aistinvaraisen tutkimuksen perusteet -kurssille!

Kurssilla käsitellään aistimisen ja aistinvaraisen tutkimuksen perusteet teoriassa ja käytännössä.

Enrol
26.7.2019 at 09:00 - 1.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 3.9.2019
10:15 - 11:45
Fri 6.9.2019
12:00 - 14:00
Mon 9.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 13.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 16.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 20.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 23.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 27.9.2019
12:15 - 13:45
Mon 30.9.2019
12:15 - 13:45
Fri 4.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 7.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 11.10.2019
12:15 - 13:45
Mon 14.10.2019
12:15 - 13:45
Fri 18.10.2019
12:15 - 14:15

Description

Opintojakso on pakollinen elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoa suorittaville. Myös muiden kandi- ja maisteriohjelmien opiskelijat voivat suorittaa opintojakson.

ME-004 (Y130A) Tilastollisen ajattelun perusteet (2 op) tai vastaavat tiedot.

ME-005 (Y130B) Tilastollisten menetelmien perusteet (3 op) suositellaan edeltäväksi opinnoksi.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee tavallisimmat elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Opiskelija osaa suorittaa aistinvaraisia kokeita, analysoida niiden tulokset tilastotieteellisillä perusmenetelmillä sekä raportoida kokeen tieteellisen kirjoittamisen periaatteiden mukaan.

Elintarviketieteiden kandiohjelmassa opiskeleville kurssia suositellaan suoritettavaksi 3. opiskeluvuotena. Opetus I periodilla.

Elintarvikkeiden aistinvaraisen tutkimuksen perusteet teoriassa ja käytännössä. Käsitellään aistien toiminnan (erityisesti maku- ja hajuaistien), analyyttisten aistinvaraisten menetelmien (koulutettu raati) sekä aistinvaraisten kuluttajatutkimusten perusteet.

Alkutentti, työselostukset harjoitustöistä ja lopputentti.

Tuorila, H. ja Appelbye, U. (toim.): Elintarvikkeiden aistinvaraiset tutkimusmenetelmät. Gaudeamus/Yliopistopaino, Helsinki 2005/2006/2008/2016 (Kaikki painokset soveltuvat kurssin oppikirjaksi). Alkutentissä kuulustellaan luvut I, II, IX ja XI, lopputentissä muut. Lisäksi kurssin Moodle-alustalla jaetaan suositeltavaa oheismateriaalia.

Luennoilla taustoitetaan laboratorioharjoituksia, joissa suoritetaan aistinvaraisia kokeita (kerätään tutkimusaineistoja). Kerätyt aineistot analysoidaan tilastollisin menetelmin ja tulokset raportoidaan kirjallisesti (työselostuksissa) ja suullisesti (seminaareissa).

Asteikolla 0–5. Painotus: Kirjallinen alkutentti 20 %, työselostukset harjoitustöistä 40 % ja lopputentti 40 %.

Alkutentti (1 h, toisella opetuskerralla 6.9.2019), luennot, kolme harjoitustyötä, tulosten purku seminaareissa, työselostukset ja lopputentti (2 h, viimeisellä opetuskerralla 18.10.2019).

Syksy 2019: Antti Knaapila

Kurssi (tai vastaavat tiedot) on esitietovaatimuksena opintojaksolle FOOD-116 Advanced Sensory Science.