Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Reactions and Interactions of Macrocomponents in Foods 5 Cr Online Examination 15.4.2021 - 15.4.2021
Reactions and Interactions of Macrocomponents in Foods 5 Cr Online Examination 11.2.2021 - 11.2.2021
Reactions and Interactions of Macrocomponents in Foods 5 Cr Examination 22.1.2021 - 22.1.2021
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Lecture Course 2.9.2020 - 10.12.2020
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Summer Examination 13.8.2020 - 13.8.2020
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Online Examination 4.6.2020 - 4.6.2020
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 20.2.2020 - 20.2.2020
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 16.1.2020 - 16.1.2020
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Lecture Course 4.9.2019 - 11.12.2019
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Summer Examination 15.8.2019 - 15.8.2019
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Summer Examination 6.6.2019 - 6.6.2019
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 28.2.2019 - 28.2.2019
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 31.1.2019 - 31.1.2019
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 20.9.2018 - 20.9.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Lecture Course 5.9.2018 - 12.12.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Summer Examination 17.8.2018 - 17.8.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Summer Examination 8.6.2018 - 8.6.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 23.3.2018 - 23.3.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 2.2.2018 - 2.2.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 19.1.2018 - 19.1.2018
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr General Examination 29.9.2017 - 29.9.2017
Elintarvikkeiden makrokomponenttien reaktiot ja vuorovaikutukset 5 Cr Lecture Course 7.9.2017 - 13.12.2017

Target group

Opintojakso on vaihtoehtoinen, mutta sitä suositellaan kaikille elintarviketieteen maisteriohjelmaan suuntaaville. Jakso tai vastaavat tiedot on lähtötasona elintarvikekemian maisterivaiheen kursseilla.

Prerequisites

Elintarvikkeiden makrokomponenttien kemia (ETK-230) tai vastaavat tiedot.

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää elintarvikkeiden laatuun ja turvallisuuteen vaikuttavat keskeiset kemialliset ja entsymaattiset reaktiot ja vuorovaikutukset. Hän tuntee näihin reaktioihin vaikuttavat tekijät ja miten reaktioita voidaan hallita ja ohjata. Hän perehtyy myös vaadittaviin tutkimusmenetelmiin

Timing

Suositellaan suoritettavaksi kolmantena opiskeluvuotena. I ja II periodi.

Contents

Lipidien hapettuminen ja hydrolyysi. Proteiinien ja polysakkaridien reaktiot ja vuorovaikutukset. Makrokomponenttien hapettumisreaktioiden vuorovaikutukset. Värin ja aromin muodostuminen: Maillard-reaktio, karamelloituminen, muut kuumennuksen aiheuttamat reaktiot, entsymaattiset reaktiot värin ja aromin muodostuksessa. Haitallisia yhdisteitä muodostavat reaktiot.

Activities and teaching methods in support of learning

Opiskelijat perehtyvät parityönä annettuun teoriaa havainnollistavaan tieteelliseen artikkeliin ja esittävät tutkimuksen suullisena esityksenä sekä laativat kirjallisen raportin.

Study materials

Luentoaineisto Moodlessa. Muu kirjallisuus osoituksen mukaan Oheislukemistona: Damodaran S & Parkin KL, Fennema’s Food Chemistry, 5th painos, CRC Press Inc., New York, 2017.

Assessment practices and criteria

Arviointi asteikolla 0-5. Ryhmätyöraportit, kaksi välikoetta tai loppukuulustelu

Relation to other study units

Korvaa opintojakson 840017 (EK260).

Additional information

Undervisningsspråk: Finska

Completion methods

Luennot, ryhmätyöt ja itseopiskelu