Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.5.2020 at 08:00 - 25.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Valinnainen elintarviketieteiden koulutusohjelman opiskelijoille. Soveltuu myös aiheesta kiinnostuneille muiden koulutusohjelmien opiskelijoille.

Kurssilla opiskelija perehtyy markkinoilla oleviin terveysvaikutteisiin elintarvikkeisiin sekä niiden ainesosien kemiaan ja bioaktiivisuuksiin. Hän tuntee alan keskeisen termistön ja ymmärtää, millaista kliinistä näyttöä tarvitaan terveysväitteen hyväksymiseksi. Opiskelija osaa luokitella erilaisia ravitsemus- ja terveysväitteitä ja hakea tietoa hyväksytyistä ja ei-hyväksytyistä terveysväitteistä. Opiskelija pystyy arvioimaan, millä perusteilla ravitsemus- ja terveysväitteitä saa käyttää ja miten lainsäädännön asettamat vaatimukset huomioidaan tuotteen esillepanossa.

2. tai 3. opiskeluvuosi. I periodi.

Funktionaalisten eli terveysvaikutteisten elintarvikkeiden konsepti: määritelmä, ainesosien kemia ja bioaktiivisuus, tuotekehitys ja kuluttajaviestintä, terveysväitteen hyväksymiseksi tarvittava näyttö, ravitsemus- ja terveysväitteiden hyväksymismenettely (mm. EFSA) sekä väitteitä koskeva lainsäädäntö.

Oppimateriaali Moodlessa

Kirjallinen kuulustelu ja kurssilla annetut tehtävät. Arvostelu asteikolla 0–5.

Due to current COVID-19 situation general examinations in lecture halls are cancelled. You can contact the teacher to ask about alternative completion methods.

Luennot, keskustelut ja tehtävät, itseopiskelu..

Susanna Kariluoto

Korvaa opintojakson 87137 (EK264).