Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
25.5.2020 at 08:00 - 5.6.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Mon 15.6.2020
16:00 - 18:00

Description

Kurssi kuuluu elintarviketieteiden kandidaatin tutkintoon. Myös muiden koulutusohjelmien opiskelijat voivat osallistua.

Kemian perusteet (5 op) tai vastaava kurssi suositellaan suoritetuksi.

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi

- osata orgaanisten yhdisteiden ja biomolekyylien keskeiset funktionaaliset ryhmät

- osata orgaanisten yhdisteiden ja biomolekyylien rakenteiden esittäminen

- osata yhdisteiden systemaattinen nimeäminen

- hallita funktionaalisten ryhmien perusreaktiot

- hallita biomolekyylien isomeria

- hallita lipidien, aminohappojen, nukleiinihappojen ja hiilihydraattien perusominaisuudet ja käyttäytyminen

- ymmärtää rakenteen vaikutus yhdisteiden poolisuuteen ja poolittomuuteen

- ymmärtää rakenteen vaikutus molekyylien välisiin vuorovaikutuksiin

Ensimmäisen vuoden syksy. II periodi.

Kurssilla käsitellään orgaanisten yhdisteiden rakenteita, nimeämistä, kemiallisia ja fysikaalisia ominaisuuksia sekä keskeisiä reaktioita. Kurssilla keskitytään luonnossa ja elävissä organismeissa esiintyviin orgaanisiin yhdisteisiin.

Kurssi suoritetaan lopputentillä. Viikoittaisissa 5 min pikatesteissä kysytään edellisen viikon aikana käsiteltyjä asioita. Jokaisesta hyväksytystä pikatestistä saa yhden ensimmäiseen lopputenttiin lisättävän pisteen.

McMurry, J. Fundamentals of Organic Chemistry

- Kurssin luentomateriaali verkossa (Moodle-alustalla)

Luennoilla tehtävät väli/kertaavat harjoitukset.

Viikottaiset kotitehtävät (Moodle-alustalla).

Viikottaiset pikatestit luennon alussa (edellisen viikon aikaa käsitellyistä asioista).

Arviointi perustuu tenttiin.

Arvioidaan asteikolla 0–5.

Arvosteluperusteet nähtävillä kurssin Moodle-alueella.

Luennot ja teoriaharjoitukset.

Luennot tallennetaan (etäopiskelumahdollisuus)

Maija Tenkanen

Korvaa opintojakson 85039 (YKEM120), Orgaanisen kemian luennot.