Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 17.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 26.8.2019
09:00 - 11:00
Tue 27.8.2019
10:15 - 15:00
Wed 28.8.2019
09:15 - 11:00
Wed 28.8.2019
12:00 - 13:00
Wed 28.8.2019
14:30 - 15:30
Thu 29.8.2019
09:15 - 13:00
Fri 30.8.2019
09:15 - 14:00
Thu 12.9.2019
08:15 - 11:00
Tue 17.9.2019
08:15 - 10:00

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Portfolion tavoitteena on tukea ja tehdä näkyväksi farmaseuttisen osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymistä sekä muodostaa kokonaiskuva farmasiasta tieteenalana ja osana terveydenhuoltoa. Portfoliotyöskentelyn avulla opiskelija kiinnittää myös huomiota työelämätaitoihinsa, orientoituu työelämään siirtymiseen ja suunnittelee uraansa.

Farmaseutin koulutusohjelman 1.-3. lukuvuosi. Portfolio rakentuu pitkin farmaseuttiopintoja. Näyttötilaisuus toteutetaan 3. vuoden periodissa 4.

Jokainen opiskelija kokoaa oman henkilökohtaisen portfolionsa, joka sisältää seuraavat oppimistehtävät: asiantuntijahaastattelu opettajatuutoroinnin osana, avoimet HOPSit, lukukausipalautteet ja oman oppimisen arvioinnit, HowULearn-kyselyt, progress-arvioinnit, portfolion loppuanalyysin ja näyttötilaisuuden.

Portfolion loppuanalyysi käsitellään tiedekunnan yhteisessä näyttötilaisuudessa, joka järjestetään kolmannen lukuvuoden lopussa. Edellä mainittujen osasuoritusten suorittaminen (palauttaminen oppimisalustalle) on edellytyksenä näyttötilaisuuteen osallistumiselle.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Opetuskieli on suomi. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Osallistuminen opettajatuutoritapaamisiin ja näyttötilaisuuteen sekä annettujen oppimistehtävien palauttaminen Moodle-alueelle.