Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.11.2019 at 12:00 - 23.4.2020 at 00:00

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 24.4.2020
09:15 - 12:00
Fri 24.4.2020
12:15 - 16:00
Mon 27.4.2020
08:15 - 17:00
Wed 29.4.2020
08:30 - 14:00

Other teaching

24.04.2020 Fri 09.15-12.00
24.04.2020 Fri 12.15-16.00
27.04.2020 Mon 08.15-17.00
29.04.2020 Wed 08.30-14.00
Leena Hanski, Patrick Lauren, Leena Peltonen, Petteri Piepponen, Outi Salminen
Teaching language: Finnish
24.04.2020 Fri 09.15-12.00
24.04.2020 Fri 12.15-16.00
27.04.2020 Mon 08.15-17.00
29.04.2020 Wed 08.30-14.00
Leena Hanski, Patrick Lauren, Leena Peltonen, Petteri Piepponen, Outi Salminen
Teaching language: Finnish
24.04.2020 Fri 09.15-12.00
24.04.2020 Fri 12.15-16.00
27.04.2020 Mon 08.15-17.00
29.04.2020 Wed 08.30-14.00
Leena Hanski, Patrick Lauren, Leena Peltonen, Petteri Piepponen, Outi Salminen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Portfolion tavoitteena on tukea ja tehdä näkyväksi farmaseuttisen osaamisen ja ammatti-identiteetin kehittymistä sekä muodostaa kokonaiskuva farmasiasta tieteenalana ja osana terveydenhuoltoa. Portfoliotyöskentelyn avulla opiskelija kiinnittää myös huomiota työelämätaitoihinsa, orientoituu työelämään siirtymiseen ja suunnittelee uraansa.

Farmaseutin koulutusohjelman 1.-3. lukuvuosi. Portfolio rakentuu pitkin farmaseuttiopintoja. Näyttötilaisuus toteutetaan 3. vuoden periodissa 4.

Jokainen opiskelija kokoaa oman henkilökohtaisen portfolionsa, joka sisältää seuraavat oppimistehtävät: asiantuntijahaastattelu opettajatuutoroinnin osana, avoimet HOPSit, lukukausipalautteet ja oman oppimisen arvioinnit, HowULearn-kyselyt, progress-arvioinnit, portfolion loppuanalyysin ja näyttötilaisuuden.

Portfolion loppuanalyysi käsitellään tiedekunnan yhteisessä näyttötilaisuudessa, joka järjestetään kolmannen lukuvuoden lopussa. Edellä mainittujen osasuoritusten suorittaminen (palauttaminen oppimisalustalle) on edellytyksenä näyttötilaisuuteen osallistumiselle.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty–hylätty.

Opetuskieli on suomi. Opintojaksolla käytetään Moodle-oppimisalustaa.

Osallistuminen opettajatuutoritapaamisiin ja näyttötilaisuuteen sekä annettujen oppimistehtävien palauttaminen Moodle-alueelle.