Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.11.2019 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Anatomian ja fysiologian sekä biotieteen opinnot tai vastaavat tiedot tukevat aiheen opiskelua.

Tautiopin ja ravitsemustieteen opintojen tarkoituksena on perehtyä erityisesti sairauksiin, niiden syntyyn ja mekanismeihin sekä ravitsemuksen, ruoan ja ravintoaineiden merkitykseen ja vaikutuksiin ihmisen hyvinvoinnin kannalta. Kurssiin sisältyy myös perustiedot vitamiineista, hivenaineista ja ravinnon lisäaineista. Ryhmäopetuksessa tutustutaan erilaisiin sairauksiin esimerkkien avulla sekä käsitellään tärkeimpiä kliinisiä laboratoriotestejä ja kliinisfysiologisia tutkimusmenetelmiä. Opintojakso antaa valmiuksia sairauksien ja niiden lääkehoidon sekä terveyteen vaikuttavine tekijöiden ymmärtämiselle. Kurssin jälkeen opiskelijan tulee hallita ihmisen sairauksien synnyn ja mekanismien perusteet sekä ymmärtää sairauksien merkitys elimistön toiminnan kannalta.

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, 2. periodi

Ihmisen sairauksien synnyn ja mekanismien perusteet, sairauksien merkitys elinten ja elimistön toiminnan kannalta ja tautimekanismit lääkkeiden vaikutuskohteina. Kurssi antaa farmasian opiskelijoille perusvalmiudet myös keskusteluun potilaiden ja muun sairaanhoitohenkilöstön kanssa ja on perustana myöhemmille opinnoille farmakologiassa ja biofarmasiassa.

Haug et al., Ihmisen anatomia ja fysiologia, tai vastaava.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä ja interaktiivisia opetusmenetelmiä.

Arvioidaan asteikolla 0–5

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Opintojakson vastuuopettaja tiedottaa korvaavasta suoritustavasta.

Luennot (36t), oppimistehtäviä, itsenäistä opiskelua, loppukuulustelu