Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 10.1.2018
10:15 - 12:00
Thu 11.1.2018
10:15 - 12:00
Fri 12.1.2018
10:15 - 12:00
Tue 16.1.2018
12:15 - 14:00
Thu 18.1.2018
10:15 - 12:00
Tue 23.1.2018
12:15 - 14:00
Thu 25.1.2018
10:15 - 12:00
Tue 30.1.2018
12:15 - 14:00
Thu 1.2.2018
10:15 - 12:00
Mon 5.2.2018
10:15 - 12:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
07.02.2018 Wed 10.15-12.00
21.02.2018 Wed 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
07.02.2018 Wed 10.15-12.00
21.02.2018 Wed 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
06.02.2018 Tue 12.15-14.00
21.02.2018 Wed 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
06.02.2018 Tue 12.15-14.00
21.02.2018 Wed 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
08.02.2018 Thu 10.15-12.00
22.02.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
08.02.2018 Thu 10.15-12.00
22.02.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
08.02.2018 Thu 08.15-10.00
22.02.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
08.02.2018 Thu 08.15-10.00
22.02.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
14.02.2018 Wed 10.15-12.00
28.02.2018 Wed 10.15-12.00
02.03.2018 Fri 08.15-10.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
14.02.2018 Wed 10.15-12.00
28.02.2018 Wed 10.15-12.00
02.03.2018 Fri 08.15-10.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
13.02.2018 Tue 12.15-14.00
28.02.2018 Wed 10.15-12.00
02.03.2018 Fri 08.15-10.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
13.02.2018 Tue 12.15-14.00
28.02.2018 Wed 10.15-12.00
02.03.2018 Fri 08.15-10.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
15.02.2018 Thu 10.15-12.00
01.03.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
15.02.2018 Thu 10.15-12.00
01.03.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
15.02.2018 Thu 08.15-10.00
01.03.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish
15.02.2018 Thu 08.15-10.00
01.03.2018 Thu 10.15-12.00
Tapani Viitala
Teaching language: Finnish

Conduct of the course

Kurssiin kuuluvat pakollisena suorituksena Farmakokineettiset simulaatiot sekä Tilanneharjoitus, jotka suoritetaan osallistumalla kyseisten harjoitusten valmistelemalla vastaukset tehtäviin ja osallistumalla ryhmäopetukseen. Laskuharjoitus on vapaaehtoinen. Huom. tentissä on osa tehtävistä laskuja, joten laskin mukaan tenttiin. Kurssin arvosanan määrää tentti. Opintojaksosta on varsinaisen tentin lisäksi kaksi uusintatenttiä.

Feedback

Kurssipalautelomake: Farmakokinetiikan peruskurssi

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tulkita lääkeaineiden farmakokineettisiä ominaisuuksia (imeytyminen, jakautuminen, metabolia ja erittyminen) potilaan lääkehoidon tehon ja turvallisuuden näkökulmasta. Hän osaa erottaa miten eri annostelureitit vaikuttavat farmakokinetiikkaan, millaiset farmakokineettiset ominaisuudet tekevät lääkkeestä turvallisen, ja hän osaa antaa lääkeneuvontaa riskilääkkeistä tai yhteisvaikutuksista vaarantamatta potilaan hoitoon sitoutumista. Hän osaa selittää potilaalle geneerisen lääkevaihdon periaatteen.

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, kevätlukukausi

Farmakokinetiikan peruskäsitteet ja laskentakaavat liittyen lääkeaineen imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja erittymiseen. Lääkeaineiden annostelureitit. Yhteisvaikutusten, sairauksien, iän ja CYP-entsyymien geneettisten erojen vaikutus farmakokinetiikkaan ja tätä kautta lääkehoitoon. Biologisen samanarvoisuuden käsite ja farmakokineettinen näkökulma geneeriseen lääkevaihtoon. Proteiinilääkkeiden farmakokinetiikka. Luennolla opittuja asioita syvennetään lasku-, tilanne- ja tietokoneharjoituksissa, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Luento– ja harjoitustyömateriaali

Kurssin aikana jaettu materiaali

Ranta V-P, Honkakoski P., 2017 Farmakokinetiikan perusteet

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (kirja, kurssin aikana jaettu materiaali, luennot, harjoitukset) ja tentissä on aina mukana laskutehtäviä.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Kurssi luennoidaan suomeksi, mutta voidaan tenttiä suomeksi tai ruotsiksi.

20 h luentoja, ml. niihin liittyvät laskut
2 h laskuharjoitukset (vapaaehtoinen)
2 h farmakokineettiset simulaatiot (pakollinen)
2 h tilanneharjoitukset (pakollinen)
2 h loppukuulustelu (pakollinen)