Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 8.1.2020
10:15 - 12:00
Thu 9.1.2020
12:30 - 14:00
Fri 10.1.2020
12:30 - 14:00
Mon 13.1.2020
14:15 - 16:00
Thu 16.1.2020
12:30 - 14:00
Mon 20.1.2020
14:15 - 16:00
Thu 23.1.2020
12:30 - 14:00
Mon 27.1.2020
14:15 - 16:00
Thu 30.1.2020
12:30 - 14:00
Mon 3.2.2020
14:15 - 16:00

Other teaching

Teaching language: Finnish
05.02.2020 Wed 08.15-10.00
19.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
05.02.2020 Wed 08.15-10.00
19.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
05.02.2020 Wed 10.15-12.00
19.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
05.02.2020 Wed 10.15-12.00
19.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
06.02.2020 Thu 14.15-16.00
20.02.2020 Thu 12.15-14.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
06.02.2020 Thu 14.15-16.00
20.02.2020 Thu 12.15-14.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
07.02.2020 Fri 08.15-10.00
20.02.2020 Thu 12.15-14.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
07.02.2020 Fri 08.15-10.00
20.02.2020 Thu 12.15-14.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
07.02.2020 Fri 10.15-12.00
26.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
07.02.2020 Fri 10.15-12.00
26.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
12.02.2020 Wed 10.15-12.00
26.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
12.02.2020 Wed 10.15-12.00
26.02.2020 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
14.02.2020 Fri 08.15-10.00
27.02.2020 Thu 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
14.02.2020 Fri 08.15-10.00
27.02.2020 Thu 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
14.02.2020 Fri 10.15-12.00
27.02.2020 Thu 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish
14.02.2020 Fri 10.15-12.00
27.02.2020 Thu 10.15-12.00
Riina Harjumäki, Heidi Kidron
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija osaa tulkita lääkeaineiden farmakokineettisiä ominaisuuksia (imeytyminen, jakautuminen, metabolia ja erittyminen) potilaan lääkehoidon tehon ja turvallisuuden näkökulmasta. Hän osaa erottaa miten eri annostelureitit vaikuttavat farmakokinetiikkaan, millaiset farmakokineettiset ominaisuudet tekevät lääkkeestä turvallisen, ja hän osaa antaa lääkeneuvontaa riskilääkkeistä tai yhteisvaikutuksista vaarantamatta potilaan hoitoon sitoutumista. Hän osaa selittää potilaalle geneerisen lääkevaihdon periaatteen.

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, kevätlukukausi

Farmakokinetiikan peruskäsitteet ja laskentakaavat liittyen lääkeaineen imeytymiseen, jakautumiseen, metaboliaan ja erittymiseen. Lääkeaineiden annostelureitit. Yhteisvaikutusten, sairauksien, iän ja CYP-entsyymien geneettisten erojen vaikutus farmakokinetiikkaan ja tätä kautta lääkehoitoon. Biologisen samanarvoisuuden käsite ja farmakokineettinen näkökulma geneeriseen lääkevaihtoon. Proteiinilääkkeiden farmakokinetiikka. Luennolla opittuja asioita syvennetään lasku-, tilanne- ja tietokoneharjoituksissa, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Luento– ja harjoitustyömateriaali

Kurssin aikana jaettu materiaali

Ranta V-P, Honkakoski P., 2017 Farmakokinetiikan perusteet

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (kirja, kurssin aikana jaettu materiaali, luennot, harjoitukset) ja tentissä on aina mukana laskutehtäviä.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä. Kurssi luennoidaan suomeksi, mutta voidaan tenttiä suomeksi tai ruotsiksi.

20 h luentoja, ml. niihin liittyvät laskut
2 h laskuharjoitukset (vapaaehtoinen)
2 h farmakokineettiset simulaatiot (pakollinen)
2 h tilanneharjoitukset (pakollinen)
2 h loppukuulustelu (pakollinen)