Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Cancelled CANCELLED: Biopharmaceutics 5 Cr Examination 8.4.2020 - 8.4.2020
Biopharmaceutics 5 Cr Examination 26.2.2020 - 26.2.2020
Biopharmaceutics 5 Cr Examination 17.12.2019 - 17.12.2019
Biofarmasia 5 Cr Lecture Course 9.10.2019 - 12.12.2019
Biopharmaceutics 5 Cr Examination 10.4.2019 - 10.4.2019
Biopharmaceutics 5 Cr Examination 27.2.2019 - 27.2.2019
Biopharmaceutics 5 Cr Examination 18.12.2018 - 18.12.2018
Biofarmasia 5 Cr Lecture Course 10.10.2018 - 13.12.2018

Target group

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Learning outcomes

Opiskelija osaa kuvata eri antoreittien ja lääkemuotojen haasteet ja mahdollisuudet. Hän osaa antaa lääkeneuvontaa lääkkeen annosteluun (esim. silmätipat, inhalaatiot) ja annosteluajankohtaan (esim. ruuan vaikutus) liittyen. Opiskelija osaa verrata eri lääkemuotoja ja annostelureittejä keskenään kliinisistä tutkimuksista saatavan tiedon perusteella.

Timing

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 2. periodi

Contents

Eri antoreittien keskeiset piirteet sekä tekijät, jotka vaikuttavat lääkehoidon onnistumiseen kyseisellä antoreitillä. Erilaisten lääkemuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset lääkehoidon tehokkaassa ja turvallisessa toteuttamisessa. Bioteknologisten ja aihiolääkkeiden erityispiirteet lääkehoidossa. Luennolla opittuja asioita syvennetään tilanneharjoituksissa ja harjoitustyössä, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Study materials

Kurssikirjana on Biofarmasian perusteet (Marika Ruponen, Katja Pajula, Paavo Honkakoski ja Arto Urtti; 2018).

Luento- ja harjoitustyömateriaali

Assessment practices and criteria

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (luennot ja harjoitukset). Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tilanneharjoituksissa sekä simulaatiohtehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Additional information

Opetuskieli on suomi.

Completion methods

16 h luentoja, tilanneharjoituksia 2h, itsenäinen harjoitustyö

Opintojaksosta on loppukuulustelu 2h.