Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 10.10.2018
14:15 - 15:00
Mon 29.10.2018
10:15 - 12:00
Mon 5.11.2018
10:15 - 12:00
Fri 16.11.2018
08:15 - 10:00
Fri 23.11.2018
10:15 - 12:00
Tue 27.11.2018
10:15 - 12:00
Mon 3.12.2018
10:15 - 12:00
Fri 7.12.2018
10:15 - 12:00
Mon 10.12.2018
12:15 - 14:00

Other teaching

11.12. - 11.12.2018 Tue 08.15-10.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
11.12. - 11.12.2018 Tue 08.15-10.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
11.12. - 11.12.2018 Tue 10.15-12.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
11.12. - 11.12.2018 Tue 10.15-12.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
11.12. - 11.12.2018 Tue 14.15-16.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
11.12. - 11.12.2018 Tue 14.15-16.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
12.12. - 12.12.2018 Wed 10.15-12.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
12.12. - 12.12.2018 Wed 10.15-12.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
12.12. - 12.12.2018 Wed 12.15-14.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
12.12. - 12.12.2018 Wed 12.15-14.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
12.12. - 12.12.2018 Wed 14.15-16.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
12.12. - 12.12.2018 Wed 14.15-16.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
13.12. - 13.12.2018 Thu 10.15-12.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
13.12. - 13.12.2018 Thu 10.15-12.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
13.12. - 13.12.2018 Thu 12.15-14.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish
13.12. - 13.12.2018 Thu 12.15-14.00
Tatu Lajunen
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opiskelija osaa kuvata eri antoreittien ja lääkemuotojen haasteet ja mahdollisuudet. Hän osaa antaa lääkeneuvontaa lääkkeen annosteluun (esim. silmätipat, inhalaatiot) ja annosteluajankohtaan (esim. ruuan vaikutus) liittyen. Opiskelija osaa verrata eri lääkemuotoja ja annostelureittejä keskenään kliinisistä tutkimuksista saatavan tiedon perusteella.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 2. periodi

Eri antoreittien keskeiset piirteet sekä tekijät, jotka vaikuttavat lääkehoidon onnistumiseen kyseisellä antoreitillä. Erilaisten lääkemuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset lääkehoidon tehokkaassa ja turvallisessa toteuttamisessa. Bioteknologisten ja aihiolääkkeiden erityispiirteet lääkehoidossa. Luennolla opittuja asioita syvennetään tilanneharjoituksissa ja harjoitustyössä, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Marvola M., Urtti A., Mönkkönen J., 2007: Biofarmasia ja farmakokinetiikka (soveltuvin osin 84-244)

Luento- ja harjoitustyömateriaali

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (luennot ja harjoitukset). Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tilanneharjoituksissa sekä simulaatiohtehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Farmaseutin 2. vuosikurssin 2. periodin opetuksesta on opintojaksojen yhteinen infotilaisuus 10.10. klo 14.15-15.

Biofarmasian opintojakson ensimmäinen luento on 29.10.2018.

16 h luentoja, tilanneharjoituksia 2h, itsenäinen harjoitustyö

Opintojaksosta on loppukuulustelu 2h.