Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 12.12.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 10.12.2019
10:15 - 12:00

Other teaching

10.12.2019 Tue 08.15-10.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
10.12.2019 Tue 08.15-10.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
10.12.2019 Tue 10.15-12.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
10.12.2019 Tue 10.15-12.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
10.12.2019 Tue 14.15-16.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
10.12.2019 Tue 14.15-16.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 10.15-12.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 12.15-14.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 12.15-14.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 14.15-16.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
11.12.2019 Wed 14.15-16.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
12.12.2019 Thu 10.15-12.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
12.12.2019 Thu 10.15-12.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
12.12.2019 Thu 12.15-14.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish
12.12.2019 Thu 12.15-14.00
Riina Harjumäki
Teaching language: Finnish

Description

Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Opiskelija osaa kuvata eri antoreittien ja lääkemuotojen haasteet ja mahdollisuudet. Hän osaa antaa lääkeneuvontaa lääkkeen annosteluun (esim. silmätipat, inhalaatiot) ja annosteluajankohtaan (esim. ruuan vaikutus) liittyen. Opiskelija osaa verrata eri lääkemuotoja ja annostelureittejä keskenään kliinisistä tutkimuksista saatavan tiedon perusteella.

Farmaseutin koulutusohjelman 2. lukuvuosi, 2. periodi

Eri antoreittien keskeiset piirteet sekä tekijät, jotka vaikuttavat lääkehoidon onnistumiseen kyseisellä antoreitillä. Erilaisten lääkemuotojen mahdollisuudet ja rajoitukset lääkehoidon tehokkaassa ja turvallisessa toteuttamisessa. Bioteknologisten ja aihiolääkkeiden erityispiirteet lääkehoidossa. Luennolla opittuja asioita syvennetään tilanneharjoituksissa ja harjoitustyössä, jotka ovat suurelta osin itsenäistä työskentelyä.

Kurssikirjana on Biofarmasian perusteet (Marika Ruponen, Katja Pajula, Paavo Honkakoski ja Arto Urtti; 2018).

Luento- ja harjoitustyömateriaali

Arviointi asteikolla 0-5. Tenttiin sisältyy kurssin koko materiaali (luennot ja harjoitukset). Kurssin suorittaminen edellyttää läsnäoloa tilanneharjoituksissa sekä simulaatiohtehtävän hyväksyttyä suorittamista.

Opetuskieli on suomi.

16 h luentoja, tilanneharjoituksia 2h, itsenäinen harjoitustyö

Opintojaksosta on loppukuulustelu 2h.