Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 29.10.2019 at 23:59
Moodle
Log in to view the registration key for Moodle.

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 29.10.2019
08:15 - 10:00
Thu 31.10.2019
08:15 - 10:00
Fri 1.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 5.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 7.11.2019
08:15 - 10:00
Fri 8.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 12.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 14.11.2019
08:15 - 10:00
Fri 15.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 19.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 21.11.2019
08:15 - 10:00
Fri 22.11.2019
12:15 - 14:00
Mon 25.11.2019
16:00 - 18:00
Tue 26.11.2019
08:15 - 10:00
Thu 28.11.2019
08:15 - 10:00
Fri 29.11.2019
12:15 - 14:00
Tue 3.12.2019
08:15 - 10:00
Thu 5.12.2019
08:15 - 10:00
Thu 5.12.2019
14:15 - 16:00
Tue 10.12.2019
08:15 - 10:00
Thu 12.12.2019
08:15 - 10:00
Fri 13.12.2019
12:15 - 14:00
Tue 17.12.2019
09:15 - 11:15

Description

Molekyylibiotieteiden ja farmasian opiskelijat. Opintojakso on pakollinen farmaseutin koulutusohjelmassa.

Lukion kemian laaja oppimäärä tai vastaavat tiedot.

Osaamistavoitteena on orgaanisten yhdisteiden rakenteiden, ominaisuuksien ja reaktiivisuuden perusteiden ymmärtäminen. Lisäksi tavoitteena on orgaanisen stereokemian perusteiden, käsitteiden ja nimistön sekä konformaatioanalyysin perusteiden omaksuminen. Tärkeänä tavoitteena on myös erityisesti elektrofiilisten additioreaktioiden ja elektrofiilisten aromaattisten substituutioreaktioiden, nukleofiilisten substituutio- ja eliminaatioreaktioiden, nukleofiilisten asyyli-additioreaktioiden sekä alfa-hiilen reaktioiden hallinta.

Kurssin käytyään opiskelija osaa piirtää stereokemiallisesti mielekkäitä rakennekaavoja ja tulkita kaavojen välittämää tietoa orgaanisesta yhdisteestä: funktionaaliset ryhmät, reaktiiviset kohdat, nukleofiili/elektrofiili, happo/emäs, liukoisuus ja muut fysikaaliset ominaisuudet, molekyylien väliset vuorovaikutukset, pysyvyys, paikallistuneet eli lokalisoituneet elektronit, delokalisoituneet elektronit, resonanssikontribuuttorit ja -hybridit, aromaattisuus jne.

Farmaseutin koulutusohjelman 1. lukuvuosi, 2. periodi

Kemialliset sidokset orgaanisissa yhdisteissä

Hapot ja emäkset orgaanisessa kemiassa

Orgaanisten yhdisteiden nimeämisen periaatteet ja rakenteen esittäminen

Stereokemian perusteet, käsitteet ja nimistö

Elektronien delokalisoituminen ja aromaattisuus

Orgaanisten yhdisteiden rakenteen määrittäminen (NMR, MS, IR)

Tavallisimpien orgaanisten yhdisteryhmien (alkeenit, alkyynit, aromaattiset yhdisteet, alkyylihalidit, alkoholit, eetterit, amiinit, tiolit, karboksyylihapot johdannaisineen, aldehydit ja ketonit) rakenne, nimistö ja reaktiivisuus

Orgaanisten reaktioiden perusmekanismit (additio, substituutio, eliminaatio)

Y. Bruice, Essential Organic Chemistry, 3. painos, Pearson, 2015, ISBN 10-292-08903-2 (luvut 1-14).

Oppikirjana voi myös käyttää ja erityisesti B-jatkokurssin suorittaville opiskelijoille suositellaankin laajempaa teosta: P. Y. Bruice, Organic Chemistry (eri painosten luvut ja kappaleet on ilmoitettu tarkemmin Moodlessa).

Molemmat kirjat ovat saatavilla myös e-kirjana.

Arvioidaan asteikolla 0–5. Arvosana perustuu kurssin kokonaispisteisiin. Hyväksymisrajana on, että opiskelija saavuttaa kokonaispisteissä 50 % välikuulusteluiden enimmäisyhteispisteistä. Ennakkotehtävistä ja harjoituksista voi saada lisäpisteitä 15 % saakka välikuulusteluiden enimmäisyhteispistemäärästä. Lisäpisteet ovat voimassa seuraavan vuoden opetuksen alkamiseen asti. Kurssin kokonaispisteet lasketaan ynnäämällä mahdolliset lisäpisteet välikuulusteluiden pistemäärään. Välikuulusteluiden sijaan kurssin voi myös suorittaa pelkällä loppukuulustelulla (uusintakuulustelu), jolloin kurssin kokonaispisteet lasketaan ynnäämällä mahdolliset lisäpisteet loppukuulustelun pistemäärään. Loppukuulustelun enimmäispistemäärä on sama kuin kahden välikuulustelun enimmäisyhteispistemäärä.

Harjoitusten purkutilaisuudet perjantaisin.

Opintojakson välikuulustelut:
1. välikuulustelu: 25.11.2019
2. välikuulustelu: 17.12.2019

Aktivoivat luennot (28 h), harjoitustehtävien purkutilaisuudet (14 h), välikuulustelut (4 h) ja omatoiminen opiskelu (n. 90 h).

Opetus on toteutettu flipped classroom -opetusmenetelmää soveltaen, jossa jokaisen uuden aiheen käsittely aloitetaan omatoimisella opiskelulla ja kontaktiopetuksen tavoitteena on tukea omatoimista opiskelua. Opetus on jaksotettu 7 viikolle siten, että jokainen viikko noudattaa seuraava ohjelmaa: Jokaiselle viikolle on annettu kaksi oppikirjan lukua ja näihin liittyvinä kuusi ennakkotehtävää Moodle-tenttinä. Ennakkotehtävien ratkaisut on palautettava ennen niihin liittyvää luentoa. Viikko-ohjelmat ovat valmiina Moodlessa jo kurssin alkaessa ja niitä voi halutessaan opiskella myös nopeammassa tahdissa. Lisäksi jokaisen viikon aiheista on kymmenen erillistä harjoitustehtävää erillisenä tehtävänantona, ja nämä julkaistaan Moodlessa viikkoa ennen harjoitusten purkutilaisuutta. Viikoittaisena kontaktiopetuksena on kaksi luentoa (tiistai ja torstai) sekä yksi oppikirjan lukuihin liittyvä harjoitusten purkutilaisuus (perjantai). Harjoitusten purkutilaisuudet järjestetään viidessä eri salissa ja jokaisen opiskelijan harjoitusryhmä ilmoitetaan kurssin alussa.

Ennakkotehtävistä ja harjoituksista on mahdollista saada koko kurssin ajalta lisäpisteitä välikuulusteluiden yhteispisteisiin (tai loppukuulustelun pisteisiin) 15 % saakka enimmäispistemäärästä. Opintojaksosta järjestetään kaksi välikuulustelua, jotka korvaavat loppukuulustelun. Uusintakuulustelut toteutetaan loppukuulusteluina.

Kurssin voi myös suorittaa osallistumatta opetukseen. Täydet pisteet on mahdollista saada osallistumalla pelkästään välikuulusteluihin tai vaihtoehtoisesti loppukuulusteluun.

Korvaa aiemmat kurssit 590171 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanista kemiaa I (3 op) ja 590395 Molekyylibiotieteiden ja farmasian orgaanisen kemian perusteet (3 op) farmaseutin koulutusohjelmassa.