Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.11.2019 at 12:00 - 17.1.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
08:15 - 10:00
Fri 24.1.2020
08:15 - 10:00
Fri 31.1.2020
08:15 - 10:00
Fri 7.2.2020
08:15 - 10:00
Fri 14.2.2020
08:15 - 10:00
Fri 21.2.2020
08:15 - 10:00
Fri 28.2.2020
08:15 - 10:00

Description

Farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojakson FARM-301 Biotieteiden perusteet farmasiassa tai sitä korvaavien opintojen suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä, mikä on biologinen lääkevalmiste
  • osaa kuvata tärkeimpien bioteknologisten tuotantomenetelmien pääpiirteet
  • osaa kuvata miten biologiset lääkevalmisteet eroavat pienmolekyylilääkkeistä ja selittää mistä nämä erot johtuvat
  • osaa luetella tärkeimmät avohoidossa käytettävät biologiset lääkevalmisteryhmät sekä osaa selittää niiden tuotantomenetelmien, ominaisuuksien ja käytön pääperiaatteet
  • ymmärtää biologisten lääkevalmisteiden kustannusvaikuttavuuden merkityksen lääkityksessä
  • osaa selvittää biologisten lääkevalmisteiden laatuun ja määrään liittyvän analytiikan perusmenetelmät
  • osaa kuvata biologisten lääkevalmisteiden farmaseuttiseen tuotekehitykseen ja formulointiin liittyviä ominaispiirteitä

2. periodi; suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena

Farmaseuttista bioteknologiaa ja biologisia lääkevalmisteita koskevat peruskäsitteet ja erityispiirteet. Yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteet ja rekombinanttiproteiinien ja vasta-aineiden tuotannon perusperiaatteet. Tärkeimpien bioteknologisten lääkevalmisteiden (mm. insuliini johdoksineen, interferonit, epoetiini johdoksineen, filgrastiimi johdoksineen, vasta-aineet, rokotteet) tuotantoa, ominaisuuksia ja käyttöä koskevat perustiedot. Kustannusvaikuttavuuden analysoinnin periaatteet. Biologisten lääkevalmisteiden laatu- ja pitoisuusanalytiikan keskeiset menetelmät. Perustiedot biologisten lääkevalmisteiden tai biosimilaarien formuloinnin ominaispiirteistä verrattuna lääkevalmisteen kehittämiseen pienmolekyylilääkkeelle.

Pakollinen materiaali:

Luennoilla esitettävä materiaali, joka löytyy opintojakson Moodle-alueelta

Osallistuminen ja hyvä ennakkovalmistautuminen luennoille, itsenäiset kirjalliset tehtävät ja loppukuulustelu.

Tiivistelmän kirjoittaminen annetusta englanninkielisestä katsausartikkelista ja tiivistelmän palauttaminen opintojakson Moodle-alueelle vaaditussa aikataulussa.

Lisämateriaali:

Euroopan farmakopean voimassa oleva painos

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy loppukuulustelun (75 %) ja kirjallisten tehtävien (25%) perusteella. Kaikista tehtävistä täytyy saada hyväksytty arvio.

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Opetuskieli suomi, soveltuvin osin ruotsi ja englanti.

Opiskelujakso 135 h sisältää luentoja, tehtäviä kirjallisia töitä, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua.

Korvaa kurssin 590357 Biologiset lääkevalmisteet, peruskurssi 3 op