Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.11.2019 at 08:00 - 26.5.2020 at 23:59

Timetable

Description

Farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää opintojakson FARM-301 Biotieteiden perusteet farmasiassa tai sitä korvaavien opintojen suorittamista.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • osaa määritellä, mikä on biologinen lääkevalmiste
  • osaa kuvata tärkeimpien bioteknologisten tuotantomenetelmien pääpiirteet
  • osaa kuvata miten biologiset lääkevalmisteet eroavat pienmolekyylilääkkeistä ja selittää mistä nämä erot johtuvat
  • osaa luetella tärkeimmät avohoidossa käytettävät biologiset lääkevalmisteryhmät sekä osaa selittää niiden tuotantomenetelmien, ominaisuuksien ja käytön pääperiaatteet
  • ymmärtää biologisten lääkevalmisteiden kustannusvaikuttavuuden merkityksen lääkityksessä
  • osaa selvittää biologisten lääkevalmisteiden laatuun ja määrään liittyvän analytiikan perusmenetelmät
  • osaa kuvata biologisten lääkevalmisteiden farmaseuttiseen tuotekehitykseen ja formulointiin liittyviä ominaispiirteitä

2. periodi; suositellaan suoritettavaksi 2. opiskeluvuotena

Jos haluat suorittaa kurssin lukuvuoden 2020-2021 aikana, ota yhteys Erkko Ylösmäkeen.

Farmaseuttista bioteknologiaa ja biologisia lääkevalmisteita koskevat peruskäsitteet ja erityispiirteet. Yhdistelmä-DNA-tekniikan perusteet ja rekombinanttiproteiinien ja vasta-aineiden tuotannon perusperiaatteet. Tärkeimpien bioteknologisten lääkevalmisteiden (mm. insuliini johdoksineen, interferonit, epoetiini johdoksineen, filgrastiimi johdoksineen, vasta-aineet, rokotteet) tuotantoa, ominaisuuksia ja käyttöä koskevat perustiedot. Kustannusvaikuttavuuden analysoinnin periaatteet. Biologisten lääkevalmisteiden laatu- ja pitoisuusanalytiikan keskeiset menetelmät. Perustiedot biologisten lääkevalmisteiden tai biosimilaarien formuloinnin ominaispiirteistä verrattuna lääkevalmisteen kehittämiseen pienmolekyylilääkkeelle.

Pakollinen materiaali:

Luennoilla esitettävä materiaali, joka löytyy opintojakson Moodle-alueelta

Osallistuminen ja hyvä ennakkovalmistautuminen luennoille, itsenäiset kirjalliset tehtävät ja loppukuulustelu.

Tiivistelmän kirjoittaminen annetusta englanninkielisestä katsausartikkelista ja tiivistelmän palauttaminen opintojakson Moodle-alueelle vaaditussa aikataulussa.

Lisämateriaali:

Euroopan farmakopean voimassa oleva painos

Arvioidaan asteikolla 0-5. Arvosana määräytyy loppukuulustelun (75 %) ja kirjallisten tehtävien (25%) perusteella. Kaikista tehtävistä täytyy saada hyväksytty arvio.

Nykyisestä koronavirustilanteesta johtuen salitentit on peruttu. Opintojakson vastuuopettaja tiedottaa korvaavasta suoritustavasta.

Opiskelujakso 135 h sisältää luentoja, tehtäviä kirjallisia töitä, ryhmätöitä ja itsenäistä opiskelua.

Korvaa kurssin 590357 Biologiset lääkevalmisteet, peruskurssi 3 op