Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
5.2.2020 at 09:00 - 13.4.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 20.4.2020
09:15 - 10:00
Mon 20.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 21.4.2020
08:15 - 10:00
Tue 21.4.2020
10:15 - 12:00
Tue 28.4.2020
08:15 - 12:00
Tue 28.4.2020
13:15 - 14:00
Tue 28.4.2020
14:15 - 15:00
Tue 28.4.2020
15:15 - 16:00
Mon 4.5.2020
08:15 - 09:00
Mon 4.5.2020
09:15 - 11:00
Mon 4.5.2020
11:15 - 12:00
Thu 7.5.2020
09:15 - 10:00
Thu 7.5.2020
10:15 - 11:00
Thu 7.5.2020
11:15 - 12:00
Fri 8.5.2020
09:15 - 12:00
Wed 13.5.2020
16:00 - 19:00
Wed 27.5.2020
16:00 - 19:00
Wed 10.6.2020
16:00 - 19:00

Other teaching

Description

Valinnainen opintojakso.

Systemaattinen farmakologia on oltava suoritettuna.

Opintojakson päätyttyä opiskelija ymmärtää lääkevaikutuksen mekanismeja reseptori- ja signaalinkuljetustasolla.

3. vuoden farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat, opintojaksolle otetaan enintään 90 opiskelijaa. Opetus järjestetään keväisin huhti-toukokuussa.

Opintojakso syventää ja laajentaa farmakologian tuntemusta molekyylitasolla. Opintojakso edellyttää farmakologian peruskäsitteiden hallintaa, koska opintojakso keskittyy reseptoreihin, toisiolähetteihin ja signaalinkuljetukseen.

M. Koulu, J. Tuomisto (toim.): Farmakologia ja toksikologia (uusin painos, soveltuvin osin),
O. Pelkonen, H. Ruskoaho (päätoim.): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia (2014, soveltuvin osin),
Heikki Ruskoaho, Jukka Hakkola, Risto Huupponen, Anu Kantele, Esa Korpi, Eeva Moilanen, Petteri Piepponen, Eriika Savontaus, Olli Tenhunen, Kirsi Vähäkangas (toim.): Lääketieteellinen farmakologia ja toksikologia, 5. uudistettu painos 2019,
ja opettajien luennoilla ilmoittama materiaali ja tietolähteet

Kurssilla käytetään Moodle-oppimisympäristöä.

Arviointi asteikolla 0-5

20 h luentoja, 2 h työpaja ja suulliset esitykset, 2 h materiaalitentti, parityöskentely, itsenäistä opiskelua