Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
12.8.2019 at 12:00 - 14.10.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 21.10.2019
09:15 - 10:00
Mon 21.10.2019
10:30 - 15:30
Tue 22.10.2019
08:30 - 15:30
Wed 23.10.2019
08:30 - 15:30
Thu 24.10.2019
08:30 - 15:30
Fri 25.10.2019
08:30 - 15:30
Mon 28.10.2019
08:30 - 15:30
Tue 29.10.2019
08:30 - 15:30
Wed 30.10.2019
08:30 - 15:30
Thu 31.10.2019
08:30 - 15:30
Fri 1.11.2019
08:30 - 15:30
Mon 4.11.2019
08:30 - 15:30
Tue 5.11.2019
08:30 - 15:30
Wed 13.11.2019
12:15 - 14:00

Description

Valinnainen opintojakso vain farmaseutin ja proviisorin koulutuoshjelmien opiskelijoille.

Lääkevalmiste I ja Lääkevalmiste II

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

• osaa aseptisen valmistuksen perusteet,

• tietää pediatrisen ja geriatrisen lääkityksen erityisvaatimukset ja osaa huomioida nämä lääkkeenvalmistuksen kannalta sekä

• tietää erilaisten säätövalmisteiden toiminnan periaatteet, ymmärtää niiden formuloinnin perusteet sekä osaa huomioida tämän lääkevalmisteen turvallisen ja oikean käytön kannalta.

Lisäksi opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys, mitä lääketutkimus farmasian teknologiassa on ja opiskelija kykenee itsenäisesti tekemään kriittistä tutkimusanalyysiä laboratoriotuloksista.

Farmaseutti- ja proviisoriopiskelijat, suositellaan suoritettavaksi 2. lukuvuonna, 2. periodissa.

Kurssilla perehdytään laboratorio- ja seminaarityön avulla säätölääkevalmisteisiin, aseptiseen valmistukseen, pediatriseen ja geriatriseen lääkkeenantoon sekä lääketutkimukseen. Kurssilla syvennetään Lääkevalmiste II kurssilla opittuja käytännön laboratoriotaitoja lääkkeenvalmistuksessa. Erityisesti kurssilla opitaan aseptisen työskentelyn periaatteet. Lääkevalmiste I kurssilla opittuja säätövalmisteiden ja erityisryhmien (lapset ja vanhukset) lääkevalmistuksen perusteisiin tutustutaan käytännön valmistuksen ja lääkevalmisteiden karakterisoinnin avulla. Lisäksi kurssilla tehdään pienimuotoinen tutkimuskokonaisuus liittyen farmasian teknologian tutkimukseen, jotta opiskelija saa käsityksen ko. alan tutkimuksesta. Kurssin lopuksi opiskelijat pitävät seminaariesitykset laboratoriossa tekemistään töistä.

Kurssin harjoitustyökirja ja kurssin Moodle-alueella oleva materiaali.

Arvioidaan asteikolla hyväksytty-hylätty

Opetuslaboratorio on avoinna opiskelijoille omatoimiseen työskentelyyn ja opettaja on paikalla laboratoriossa päivittäin 21.10. - 5.11. klo 8.30-15.30.

50 h omatoimista laboratoriotyöskentelyä, 2 h luentoja, 2 h seminaariesityksiä, 80 h omatoimista opiskelua. Opiskelija valmistautuu kussakin työkokonaisuudessa laboratoriotyöskentelyyn huolellisesti tekemällä ennakkotehtävät, jonka jälkeen opiskelijat työskentelevät annettujen tehtävien parissa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaisesti laboratoriossa. Laboratoriotöiden jälkeen opiskelija analysoi omat tuloksensa ja palauttaa ne kurssin Moodle-alueelle seminaariesityksiä varten. Kurssin lopuksi opiskelijat valmistavat seminaariesitykset laboratoriotöiden tuloksista, ja seminaarissa keskustellaan saaduista tuloksista.

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää annettujen laboratoriotehtävien tekemistä laboratoriossa ja tulosten analysointia sekä seminaaripäivään osallistumista.