Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2017 at 09:00 - 2.3.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 30.10.2017
12:15 - 13:45
Wed 1.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 6.11.2017
12:15 - 13:45
Wed 8.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 13.11.2017
12:15 - 13:45
Wed 15.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 20.11.2017
12:15 - 13:45
Wed 22.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 27.11.2017
12:15 - 13:45
Wed 29.11.2017
10:15 - 11:45
Mon 4.12.2017
12:15 - 13:45
Mon 11.12.2017
12:15 - 13:45
Wed 13.12.2017
10:15 - 11:45
Fri 15.12.2017
13:15 - 16:45

Other teaching

31.10. - 12.12.2017 Tue 14.15-15.45
15.01. - 26.02.2018 Mon 10.15-11.45
Aki Lehtinen, Uskali Mäki
Teaching language: Finnish
31.10. - 12.12.2017 Tue 12.15-13.45
19.01.2018 Fri 14.15-15.45
26.01. - 02.03.2018 Fri 14.15-15.45
Petri Turunen
Teaching language: Finnish

Description

Filosofian koulutusohjelman opiskelijoille/pääaineopiskelijoille toiseen tutoriaaliin osallistuminen on pakollista. Lähtökohtaisesti on toivottavaa, että teoreettisen filosofian opiskelijat suorittavat Luonnontieteiden filosofian tutoriaalin ja käytännöllisen filosofian opiskelijat Humanististen ja yhteiskuntatieteiden tutoriaalin. Muiden koulutusohjelmien opiskelijat/sivuaineopiskelijat eivät saa osallistua tutoriaaleihin.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Luentokurssi ja tutoriaalit järjestetään 2. periodilla.

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Tutoriaaleja on kaksi: humanististen ja yhteiskuntatieteiden filosofian tutoriaali sekä luonnontieteiden filosofian tutoriaali. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.