Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
3.10.2017 at 09:00 - 2.3.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Tue 31.10.2017
14:15 - 15:45
Tue 7.11.2017
14:15 - 15:45
Tue 14.11.2017
14:15 - 15:45
Tue 21.11.2017
14:15 - 15:45
Tue 28.11.2017
14:15 - 15:45
Tue 5.12.2017
14:15 - 15:45
Tue 12.12.2017
14:15 - 15:45
Mon 15.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 22.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 29.1.2018
10:15 - 11:45
Mon 5.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 12.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 19.2.2018
10:15 - 11:45
Mon 26.2.2018
10:15 - 11:45

Other teaching

31.10. - 12.12.2017 Tue 14.15-15.45
15.01. - 26.02.2018 Mon 10.15-11.45
Aki Lehtinen, Uskali Mäki
Teaching language: Finnish
31.10. - 12.12.2017 Tue 12.15-13.45
19.01.2018 Fri 14.15-15.45
26.01. - 02.03.2018 Fri 14.15-15.45
Petri Turunen
Teaching language: Finnish

Description

Luentokurssille ja tutoriaaleihin saavat osallistua vain filosofian pääaineopiskelijat. Filosofian ohjelma tarjoaa myös kurssin 'Johdatus argumentaatioon ja yhteiskuntatieteiden filosofiaan', joka on tarkoitettu sivuaineopiskelijoille. Sivuaineopiskelijat suorittavat tutoriaalia vastaavan osuuden lukemalla luentokurssin loppukuulustelua varten lisäkirjallisuutta.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Luentokurssi ja tutoriaalit järjestetään 2. periodilla.

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Tutoriaaleja on kaksi: humanististen ja yhteiskuntatieteiden filosofian tutoriaali sekä luonnontieteiden filosofian tutoriaali. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.