Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
14.8.2018 at 09:00 - 8.11.2018 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Mon 29.10.2018
10:15 - 11:45
Wed 7.11.2018
14:15 - 15:45
Thu 8.11.2018
12:15 - 13:45
Fri 9.11.2018
10:15 - 11:45
Tue 13.11.2018
12:15 - 13:45
Fri 16.11.2018
10:15 - 11:45
Tue 20.11.2018
12:15 - 13:45
Fri 23.11.2018
10:15 - 11:45
Tue 27.11.2018
12:15 - 13:45
Fri 30.11.2018
10:15 - 11:45
Tue 4.12.2018
12:15 - 13:45
Fri 7.12.2018
10:15 - 11:45
Tue 11.12.2018
12:15 - 13:45
Fri 14.12.2018
09:15 - 11:45

Other teaching

31.10. - 12.12.2018 Wed 10.15-11.45
Tero Ijäs
Teaching language: Finnish
29.10. - 29.10.2018 Mon 14.15-15.45
07.11. - 12.12.2018 Wed 10.15-11.45
Petri Turunen
Teaching language: Finnish

Description

Tutorials are only for students in the Bachelor's Programme in Philosophy/major subject students.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös suulliseen argumentoitiin.

Luentokurssi ja tutoriaalit järjestetään 2. periodilla.

You can also take the course at the Open University. In this case, the registration happens at the website of Open University, on the course page, by clicking on the Register button (not in WebOodi). More information on registration and possible fees are found on Open University's course catalogue.

See Open University's course in WebOodi: https://weboodi.helsinki.fi/hy/opettaptied.jsp?OpetTap=125183464&Kieli=6

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Tutoriaaleja on kaksi: humanististen ja yhteiskuntatieteiden filosofian tutoriaali sekä luonnontieteiden filosofian tutoriaali. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.