Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.10.2019 at 09:00 - 4.11.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 30.10.2019
08:15 - 09:45
Fri 1.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 6.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 8.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 13.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 15.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 20.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 22.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 27.11.2019
08:15 - 09:45
Fri 29.11.2019
08:15 - 09:45
Wed 4.12.2019
08:15 - 09:45
Wed 11.12.2019
08:15 - 09:45
Fri 13.12.2019
08:15 - 09:45

Description

Course is open for all students irrespective of their study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa tieteellisen ajattelun keskeisiä periaatteita, tieteen päämääriä ja tieteellisen menetelmän, tieteellisen argumentaation luonteen sekä tieteellisen tiedon pätevyyden ehtoja. Opiskelija hallitsee tieteellisen päättelyn, kokeellisen menetelmän, tieteellisen selittämisen sekä syy-seuraus-päättelyn perusperiaatteet.

Luentokurssi ja siihen liittyvä verkkotyöskentely järjestetään 2. periodilla.

Examinariumtentissä, valitaan joko A tai B:
A) M. Kiikeri & P. Ylikoski, Tiede tutkimuskohteena: filosofinen johdatus tieteentutkimukseen sekä P. Raatikainen, Ihmistieteet ja filosofia.
B) A. Chalmers, What is This Thing Called Science, 3. painos, luvut 1-9, 14-15; sekä B. Fay, Contemporary Philosophy of Social Science.

Luentokurssista ja verkkotyöskentelystä annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

You can also take the course at the Open University. In this case, the registration happens at the website of Open University, on the course page, by clicking on the Register button (not in WebOodi). More information on registration and possible fees are found on Open University's course catalogue.

Verkkotyöskentely tapahtuu kurssin Moodle-alueella. Kaikki opiskelijat voivat myös suorittaa kirjallisuuskuulustelun Examinariumissa.