Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Ethics 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2020 - 31.7.2021
Introduction to Ethics (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2020 - 19.12.2020
Johdatus etiikkaan 5 Cr Lecture Course 3.9.2020 - 9.10.2020
Introduction to Ethics (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 8.1.2021 - 31.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Ethics (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2020 - 31.5.2020
Johdatus etiikkaan 5 Cr Course 3.9.2019 - 11.10.2019
Introduction to Ethics (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2019 - 21.12.2019
Introduction to Ethics 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2019 - 31.7.2020
Introduction to Ethics (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2019 - 31.5.2019
Johdatus etiikkaan 5 Cr Course 4.9.2018 - 19.10.2018
Introduction to Ethics (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2018 - 21.12.2018
Introduction to Ethics 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019
Introduction to Ethics 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 2.10.2017 - 31.7.2018
Johdatus etiikkaan 5 Cr Course 12.9.2017 - 20.10.2017

Target group

Luentokurssi- ja tutoriaalipakettia suositellaan vain pääaineopiskelijoille, muut suorittavat kirjallisuuskuulustelun.

Prerequisites

Ei vaadita edeltäviä opintoja.

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt ja tunnistaa etiikan keskeiset peruskäsitteet, suuntaukset ja ongelmat, ja osaa analysoida ja argumentoida eettisistä kysymyksistä. Tämän lisäksi opiskelija tutustuu etiikan merkittävimpiin teorioihin ja keskeisiin aihealueisiin, myös historiallisen tarkastelun avulla. Näitä ovat mm. klassinen ja nykyaikainen hyve-etiikka, arvot, utilitarismi ja konsekventialismi, deontologinen eli velvollisuusetiikka, oikeudet, velvollisuudet ja vastuu, sekä metaetiikan erityiskysymykset. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla on valmiuksia myös etiikan tekstien lukemiseen ja analyysiin sekä suulliseen ja kirjalliseen argumentoitiin.

Timing

Luentokurssi järjestetään 1. periodilla ja tutoriaali mahdollisuuksien mukaan.

Study materials

Luentokurssin kirjallisuuskuulustelussa tentitään Driver, J: Ethics, The Fundamentals.

Examinariumtentissä tentitään Driver, J: Ethics, The Fundamentals ja Shafer-Landau R: The Fundamentals of Ethics (4. painos).

Assessment practices and criteria

Luentokurssista ja tutoriaalista/kirjallisuuskuulustelusta annetaan yhteisarvosana. Arvioinnin kohteena on joko luento- ja kirjallisuuskuulustelu / tutoriaalin kirjalliset ja suulliset suoritukset, tai Examinarium-kuulustelu. Arviointi tapahtuu asteikolla 0–5 ja se perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Completion methods

Kaikki opiskelijat voivat myös vaihtoehtoisesti suorittaa opintojakson kirjallisuuskuulusteluna (5 op) Examinariumissa.