Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
18.12.2019 at 09:00 - 7.1.2020 at 23:59

Timetable

DateTimeLocation
Fri 17.1.2020
12:30 - 14:30

Description

Kurssin suorittaminen ei vaadi aiempien opintojaksojen suorittamista.

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat formaalin logiikan perusteisiin. Opiskelijat perehtyvät lauselogiikan syntaksiin ja semantiikkaan sekä todistusteoriaan. Kurssilla opitaan useita formaalin logiikan menetelmiä, kuten totuustaulut, semanttiset puut ja luonnolliset päättelyt. Tämän lisäksi tutustutaan predikaattilogiikan syntaksiin ja semantiikan alkeisiin. Kurssin lopussa opiskelijan odotetaan hallitsevan argumenttien loogisen analyysin lause- ja predikaattilogiikan formaalien menetelmien avulla.

Luentomonisteet laitetaan verkkoon. Koska luento järjestetään joka vuosi, sitä ei ole mahdollista suorittaa kirjatenttinä.

Suoritus arvioidaan asteikolla 0-5 väli- ja loppukokeen sekä suoritettujen harjoitustehtävien perusteella.

Kurssiin (5 op) kuuluvat luennot ja harjoitukset. Suoritukseen vaaditaan väli- ja loppukokeen läpäisy. Kurssi järjestetään syyslukukaudella.