Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Epistemology 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2020 - 31.7.2021
Introduction to Epistemology (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 8.1.2021 - 31.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Introduction to Epistemology 5 Cr Exam retake 18.11.2020 - 18.11.2020
Johdatus tieto-oppiin 5 Cr Lecture Course 31.8.2020 - 15.10.2020
Introduction to Epistemology (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2020 - 19.12.2020
Introduction to Epistemology (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2020 - 31.5.2020
Johdatus tieto-oppiin 5 Cr Exam retake 22.11.2019 - 22.11.2019
Johdatus tieto-oppiin 5 Cr Course 4.9.2019 - 17.10.2019
Introduction to Epistemology (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2019 - 21.12.2019
Introduction to Epistemology 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2019 - 31.7.2020
Introduction to Epistemology (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2019 - 31.5.2019
Introduction to Epistemology 5 Cr Exam retake 23.11.2018 - 23.11.2018
Johdatus tieto-oppiin 5 Cr Course 3.9.2018 - 19.10.2018
Introduction to Epistemology (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2018 - 21.12.2018
Introduction to Epistemology 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019
Introduction to Epistemology 5 Cr Exam retake 1.12.2017 - 1.12.2017
Introduction to Epistemology 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 18.9.2017 - 31.7.2018
Johdatus tieto-oppiin 5 Cr Course 5.9.2017 - 19.10.2017

Learning outcomes

Opintojaksossa käsitellään tiedon ja uskomusten oikeutuksen ehtoja ja mahdollisuutta sekä tutustutaan keskeisiin tiedon ja oikeutuksen lähteisiin. Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset tieto-opin kysymykset, menetelmät ja peruskäsitteet sekä ymmärtää millaisia perusteita erilaisille tiedon ja oikeutuksen ehtoja koskeville näkemyksille on olemassa.

Study materials

Kirjatentin valinneet suorittavat valitsevat joko A:n tai B:n.
A) M. Lammenranta, Tietoteoria, sekä D. Pritchard, What is this thing called knowledge? (3. painos tai uudempi).
B) L. BonJour, Epistemology: Classical Problems and Responses, sekä D. Pritchard, What is this thing called knowledge? (3. painos tai uudempi).

Assessment practices and criteria

Luentokurssista ja lisätehtävästä/tutoriaalista annetaan yhteisarvosana. Arviointi asteikolla 0–5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai tiedekuntatenttiin.

Completion methods

Opintojakso suoritetaan luentokurssilla (3 op) ja siihen kuuluvalla loppukokeella sekä tekemällä kurssilla annettava lisätehtävä (2 op). Kurssi järjestetään syyslukukaudella.