Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
28.8.2019 at 09:00 - 21.12.2019 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Suotavaa, että perusopinnot suoritettu (ei välttämätöntä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt metafysiikan eri osa-alueisiin.
Tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia argumentointitapoja metafysiikassa.
Opintojaksossa käsitellään kattavasti yleisen metafysiikan eli ontologian erityiskysymyksiä ja tutustuaan erilaisiin tapoihin lähestyä metafysiikan perinteisiä ongelmia.

Luentokurssi, joka järjestetään 3. periodilla.

Completion method is online examination in Examinarium. First enroll in WebOodi. Then make the time and place reservation in Examinarium: https://guide.student.helsinki.fi/en/article/taking-exams-examinarium-electronic-exam-rooms

E.J. Lowes A Survey of Metaphysics (2002)

Luentokurssista (tentti/essee) ja kirjallisuuskuulustelusta/esseestä annetaan yhteisarvosana.
Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin.

Tyypillisesti luentokurssi (3op), joka järjestetään 3. periodilla. Tämän lisäksi suoritetaan kirjallisuuskuulustelu (2op) tai esseesuoritus (2op). Kaikki opiskelijat voivat suorittaa myös laajemman kirjallisuuskuulustelun (5op).