Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
16.7.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Suotavaa, että perusopinnot suoritettu (ei välttämätöntä).

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt metafysiikan eri osa-alueisiin.
Tavoitteena on kehittää opiskelijan kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia argumentointitapoja metafysiikassa.
Opintojaksossa käsitellään kattavasti yleisen metafysiikan eli ontologian erityiskysymyksiä ja tutustuaan erilaisiin tapoihin lähestyä metafysiikan perinteisiä ongelmia.

Luentokurssi, joka järjestetään 3. periodilla.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher about the books / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

E.J. Lowes A Survey of Metaphysics (2002)

Luentokurssista (tentti/essee) ja kirjallisuuskuulustelusta/esseestä annetaan yhteisarvosana.
Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin.

Tyypillisesti luentokurssi (3op), joka järjestetään 3. periodilla. Tämän lisäksi suoritetaan kirjallisuuskuulustelu (2op) tai esseesuoritus (2op). Kaikki opiskelijat voivat suorittaa myös laajemman kirjallisuuskuulustelun (5op).