Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
11.2.2020 at 09:00 - 15.3.2020 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Wed 11.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 13.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 18.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 20.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 25.3.2020
14:15 - 15:45
Fri 27.3.2020
14:15 - 15:45
Wed 1.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 3.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 8.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 17.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 22.4.2020
14:15 - 15:45
Fri 24.4.2020
14:15 - 15:45
Wed 29.4.2020
14:15 - 15:45

Description

Course is open for all students irrespective of their study track.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija on perehtynyt nykyaikaisen systemaattisen etiikan keskeisiin käsitteisiin ja ongelmiin, tärkeimpiin normatiivisen etiikan ja metaetiikan suuntauksiin sekä niiden käytännön sovelluksiin. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan filosofisen etiikan tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan. Tutoriaalin suoritettuaan opiskelijalla kykenee etiikan tekstien lukemiseen ja analyysiin sekä suulliseen ja kirjalliseen argumentoitiin. Opintojakso antaa valmiudet proseminaariesitelmän ja kandidaatintutkielman laatimiseksi.

Luentokurssin oheislukemisto (2 op) ilmoitetaan kurssin yhteydessä.

Kirjallisuuskuulustelu Examinariumissa (5 op) tentitään Timmons M: Moral Theory sekä Fisher A: Metaethics: An Introduction.

Arvioinnin kohteena on luentokurssi ja tutoriaali / oheislukemisto, tai Examinariumkuulustelu. Arviointi tehdään asteikolla 0-5 ja se perustuu opintojakson osaamistavoitteisiin.

Opintojakson laajuus on 5 op, josta luentojen osuus on 3 op. Luentojen lisäksi käytännöllisen filosofian pääaineopiskelijat osallistuvat tutoriaaliin (2 op). Muut opiskelijat täydentävät opintojakson luennoitsijan ilmoittaman oheislukemiston (2 op) avulla.Opintojakson voi suorittaa myös (5 op) kirjallisuuskuulusteluna Examinariumissa.