Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Methods of Philosophical Thinking

The course is about philosophical methodology. Prerequisites are basic studies in philosophy, especially Introduction to Logic.

Enrol
16.7.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Filosofian perusopinnot, erityisesti logiikan johdantokurssi. Lähtökohtana on se, että opiskelijat ovat suorittaneet perusopinnot ja heillä on tuntuma kurssin peruskäsitteistöön ja kysymyksenasetteluihin.

Elämänkatsomustiedon opiskelijat: FILK-111 Johdatus tieteenfilosofiaan, FILK-112 Johdatus etiikkaan, FILK-113 Johdatus yhteiskuntafilosofiaan.

Kurssin tavoitteena on perehdyttää opiskelijat filosofisen ajattelun keskeiseen välineistöön. Kurssilla käsitellään ensisijaisesti filosofiseen argumentaatioon ja päättelyyn liittyviä kysymyksiä, kyseessä ei siis ole kriittisen ajattelun tai tieteellisen päättelyn kurssi. Kurssin tarkoituksena on antaa opiskelijoille valmiudet ymmärtää tutkimusartikkelitason filosofista keskustelua. Kurssilla käsiteltävät käsitteen ja ajattelun välineet ovat relevantteja kaikilla filosofian osa-alueilla.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija kurssin suoritettuaan

 1. hallitsee pätevän päättelyn perusteet ja ymmärtää logiikan peruskäsitteet
 2. osaa rekonstruoida ja arvioida kriittisesti argumentteja, tunnistaa virheargumentit ja ymmärtää miksi virheargumentit ovat virheargumentteja
 3. tuntee käsiteanalyysin historian ja osaa metodin mahdollisuudet ja rajoitukset
 4. tunnistaa ja osaa käyttää modaalilogiikan peruskäsitteitä argumentaatiossa
 5. hallitsee intuitioiden ja ajatuskokeiden korrektin argumentatiivisen käytön
 6. hallitsee induktiivisen päättelyn ja todennäköisyyslaskennan alkeet ja osaa soveltaa niitä kriittisesti
 7. osaa peli- ja päätösteorian perusteet (muodolliset tavat mallintaa inhimillistä toimintaa) ja osaa soveltaa niitä käytännöllisen filosofian eri osa-alueissa.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher about the books / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

Examinarium-tentin kirjallisuus

 • Daly, C.: An Introduction to Philosophical Methods
 • ja YKSI seuraavista:
  • Papineau, D.: Philosophical Devices: Proofs, Probabilities, Possibilities and Sets
  • Rescher, N.: Philosophical reasoning
  • Zimmerman, A.: Moral Epistemology

Arvostelussa tentin osuus on 80% ja harjoitustehtävien 20%. Arvostelussa käytetäään asteikkoa 1-5. Arviointi perustuu osaamistavoitteisiin.

Kurssin opetus koostuu luento-opetuksesta, harjoitustehtävistä ja harjoitustehtävien läpikäymisestä pienryhmissä.