Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Philosophy of Language 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2020 - 31.7.2021
Philosophy of Language (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2020 - 19.12.2020
Philosophy of Language (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 8.1.2021 - 31.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Philosophy of Language (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2020 - 31.5.2020
Philosophy of Language (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2019 - 21.12.2019
Philosophy of Language 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2019 - 31.7.2020
Kielifilosofia (FILM-309) 5 Cr Course 12.3.2019 - 2.5.2019
Philosophy of Language (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2019 - 31.5.2019
Philosophy of Language (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2018 - 21.12.2018
Philosophy of Language 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019
Totuus ja merkitys 5 Cr Exam retake 8.6.2018 - 8.6.2018
Totuus ja merkitys 5 Cr Course 19.3.2018 - 20.6.2018
Philosophy of Language 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 14.11.2017 - 31.7.2018

Prerequisites

Johdatus filosofiaan
Johdatus logiikkaan

Learning outcomes

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija kielifilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä tunnistaa, analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja kielifilosofiaan. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on perustiedot kielifilosofiasta.

Contents

Kurssilla perehdytään systemaattisesti kysymyksiin, jotka liittyvät kielen ymmärryksen yleisimpiin ja abstraktisimpiin aspekteihin kuten: kielen ja maailman välinen suhde; merkityksen ja representaation luonne; merkityksen, totuuden ja tiedon väliset suhteet; merkityksen rooli kommunikaatiossa, jne. Opintojaksossa käsitellään kielifilosofian peruskäsitteistöä, ongelmia ja ratkaisuyrityksiä.

Study materials

  • Lycan, W. (2008): Philosophy of Language: A Contemporary Introduction, 2nd ed., New York, NY: Routledge.
  • Morris, M. (2007): An Introduction to Philosophy of Language, Cambridge: Cambridge University Press.
  • Järvenkylä, J. & Kortelainen, I. (toim.) (2013): Tavallisen kielen filosofia, Helsinki: Gaudeamus.

Assessment practices and criteria

Luentokurssi + oheislukemisto / kirjatentti. Yleinen asteikko: 0–5.

Completion methods

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinarium-tentissä.