Instruction

Name Cr Method of study Time Location Organiser
Philosophy of Mind 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2020 - 31.7.2021
Philosophy of Mind (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2020 - 19.12.2020
Mielen filosofia 5 Cr Lecture Course 26.10.2020 - 9.12.2020
Philosophy of Mind (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 8.1.2021 - 31.5.2021
Name Cr Method of study Time Location Organiser
Mielen filosofia 5 Cr Course 13.1.2020 - 27.2.2020
Philosophy of Mind (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2020 - 31.5.2020
Philosophy of Mind (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2019 - 21.12.2019
Philosophy of Mind 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2019 - 31.7.2020
Philosophy of Mind (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 9.1.2019 - 31.5.2019
Philosophy of Mind (registration for exchange students) 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 28.8.2018 - 21.12.2018
Philosophy of Mind 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 1.8.2018 - 31.7.2019
Mielen filosofia 5 Cr Course 16.1.2018 - 27.2.2018
Philosophy of Mind 5 Cr Examinarium (electronic exam room) 18.9.2017 - 31.7.2018

Learning outcomes

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija mielenfilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja mielenfilosofiaan. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan mielen filosofisen tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan.

Contents

Opintojaksossa käydään läpi mielenfilosofian systemaattisia peruskäsitteitä, ongelmia ja historiallisesti tärkeimpiä suuntauksia, kuten dualismi, behaviorismi, identiteettiteoria, funktionalismi. Aihepiireistä tärkeitä ovat mm. mentaalinen kausaatio, tietoisuus, intentionaalisuus, internalismi ja eksternalismi, sekä tekoälyn filosofia.

Study materials

Jos opintojakso suoritetaan Examinarium-tentissä, tentitään

 • J. Kim, Philosophy of Mind, Third edition, 2011 (3 op)
 • sekä seuraavat artikkelit (A + B, 2 op)
  • A) Teoksesta D.J. Chalmers (toim.) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary readings:
   • G. Ryle, Descartes myth ;
   • R. Carnap, Psychology in Physical Language ;
   • J. J. C. Smart, Sensations and Brain Processes ;
   • H. Putnam, The Nature of Mental States ;
   • N. Block, Troubles with Functionalism ;
   • D. Davidson, Mental Events ;
   • N. Block, Concepts of Consciousness ;
   • T. Nagel, "What is it like to be a bat";
   • D. Chalmers, "Consciousness and its place in nature";
   • J. R. Searle, "Can computers think?"
  • B) Teoksesta M. Velmans ja S. Schneider (toim.) The Blackwell Companion to Consciousness: S. Gallagher, "Phenomenological approaches to consciousness".

Assessment practices and criteria

Arviointi asteikolla 0–5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Completion methods

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinarium-tentissä.