Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija mielenfilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja mielenfilosofiaan. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan mielen filosofisen tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan.

Opintojaksossa käydään läpi mielenfilosofian systemaattisia peruskäsitteitä, ongelmia ja historiallisesti tärkeimpiä suuntauksia, kuten dualismi, behaviorismi, identiteettiteoria, funktionalismi. Aihepiireistä tärkeitä ovat mm. mentaalinen kausaatio, tietoisuus, intentionaalisuus, internalismi ja eksternalismi, sekä tekoälyn filosofia.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

Jos opintojakso suoritetaan Examinariumtentissä, tentitään

 • J. Kim, Philosophy of Mind, Third edition, 2011 (3 op)
 • sekä seuraavat artikkelit (A + B, 2 op)
  • A) Teoksesta D.J. Chalmers (toim.) Philosophy of Mind: Classical and Contemporary readings:
   • G. Ryle, Descartes myth ;
   • R. Carnap, Psychology in Physical Language ;
   • J. J. C. Smart, Sensations and Brain Processes ;
   • H. Putnam, The Nature of Mental States ;
   • N. Block, Troubles with Functionalism ;
   • D. Davidson, Mental Events ;
   • N. Block, Concepts of Consciousness ;
   • T. Nagel, "What is it like to be a bat";
   • D. Chalmers, "Consciousness and its place in nature";
   • J. R. Searle, "Can computers think?"
  • B) Teoksesta M. Velmans ja S. Schneider (toim.) The Blackwell Companion to Consciousness: S. Gallagher, "Phenomenological approaches to consciousness".

Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinariumtentissä.