Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
1.1.2020 at 09:00 - 31.5.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Johdatus tieteenfilosofiaan

Tavoitteena on perehdyttää opiskelija tieteenfilosofian peruskäsitteisiin, ongelmiin ja tärkeimpiin suuntauksiin sekä kehittää opiskelijan kykyä tunnistaa, analysoida ja ymmärtää erilaisia lähestymistapoja tieteenfilosofiaan. Opiskelija pystyy ymmärtämään ja analysoimaan tieteenfilosofisen tutkimuksen tämänhetkistä kenttää sekä sitä, minkälaiset kysymykset, metodit ja argumentaatiotavat kuuluvat alaan.

Kurssilla käsitellään keskeisiä tieteenfilosofia aiheita kuten tieteen päämäärät (totuus, informaatio ja pragmaattiset arvot), tieteellinen menetelmä, tieteellistä selittämistä (episteeminen malli, unifikaatio, interrogatiivimalli, sekä mekanistisen selittämisen mallit), kausaatio (mitä kausaatio on, singulaarikausaatio, manipulatiiviset kausaation teoriat), teoriat, mallit ja mekanismit, käsitteiden, lakien ja mekanismien reduktio, tieteellinen keksiminen ja todentaminen, teoriavalinta ja empiirinen tuki, sekä tiedon kasvu. Lisäksi kurssilla voidaan tarkastella tieteidenvälisyyttä ja eri tieteiden välisiä eroja: mitä tieteen ykseys on ja miten tieteiden väliset erot näkyvät esim. erilaisina selityksellisinä ihanteina. Aiheita pyritään tarkastelemaan suhteessa luonnontieteellisiin teorioihin ja koetuloksiin.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher about the books / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

Jos opintojakso suoritetaan Examinariumtentissä, tentitään molemmat seuraavista (1 ja 2):

  1. P. Godfrey-Smith, Theory and Reality. An Introduction to the Philosophy of Science (3 op)
  2. sekä toinen seuraavista:
    • A) P. Machamer & M. Silberstein (eds.), The Blackwell Guide to the Philosophy of Science, s. 1-172 (2 op);
    • B) R. Trigg, Understanding Social Science, luvut 1-9 (2 op).

Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arviointi perustuu kirjallisiin ja suullisiin tehtäviin tai Examinariumtenttiin.

Luentokurssin ja siihen liittyvän oheislukemiston loppukuulustelu tai kirjallisuuskuulustelu Examinariumtentissä.