Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Jakso suoritetaan etänä Moodle-tenttinä 31.7.20 asti. Alla linkki Moodleen. Tentti on suomenkielinen.

Enrol
16.7.2019 at 09:00 - 31.7.2020 at 23:59

Timetable

Enrol for the exam in WebOodi. Then book your exam time and place in Examinarium.

Description

Tavoitteena on syventää opiskelijan nykytietoteorian kysymysten tuntemusta ja kehittää hänen kykyään arvioida itsenäisesti näihin annettuja vastauksia.

Luentokurssi järjestetään yleensä keväällä 3. periodilla.

Kurssilla tarkastellaan viime aikoina suosittuja teorioita tiedon ja oikeutuksen ehdoista ja tutkitaan, miten hyvin ne pystyvät vastaamaan perinteisiin skeptisiin ongelmiin.

Examinarium exams are replaced from 16 March with alternative arrangements until 31 May 2020 until further notice. Register for Examinarium in WebOodi and contact the teacher / check the course page for further instructions. (NOTE: do not register in Examinarium or reserve the room for the exam.)

R. Audi, Epistemology: Contemporary Introduction to the Theory of Knowledge, 3. painos (tai uudempi), Routledge, New York, 2010 (5 op).

Arviointi asteikolla 0-5. Arviointikriteerit perustuvat osaamistavoitteisiin. Arvioinnin kohde on luentotentti ja essee tai vaihtoehtoisesti kirjatentti.

Opintojakso suoritetaan osallistumalla loppukuulusteluun (3 op) sekä kirjoittamalla essee (2 op). Vaihtoehtoinen suoritustapa on kirjallisuuden tenttiminen.