Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 9.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 12.9.2019
16:15 - 17:45
Thu 31.10.2019
16:15 - 17:45
Thu 7.11.2019
14:15 - 15:45
Thu 7.11.2019
16:15 - 17:45
Wed 13.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 14.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 21.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 28.11.2019
16:15 - 17:45
Thu 5.12.2019
16:15 - 17:45
Thu 12.12.2019
14:15 - 15:45
Thu 12.12.2019
16:15 - 17:45

Description

Opintojakso on tarkoitettu filosofian sivuaineopiskelijoille sekä elämänkatsomustiedon opiskelijoille. Filosofian pääaineopiskelijat suorittavat proseminaarit.

Opintojaksossa opiskelija harjaantuu filosofiseen kirjoittamiseen ja argumentaatioon, filosofisen tutkimuksen metodeihin ja tieteellisen esityksen laatimiseen, tutkivan akateemisen filosofisen keskustelun taitoihin sekä lähdekirjallisuuden itsenäiseen käyttöön ja kriittiseen arviointiin. Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee relevantin materiaalin ja kysymystenasetteluiden haun ja analyysin ja kykenee laatimaan itsenäisesti tutkielmatyyppisiä tekstejä. Seminaarin alussa opiskelija suorittaa metoditentin, ja tutustuu filosofisten tietokantojen käyttöön ja oppii etsimään tarvittavaa lähdekirjallisuutta.

Ylimääräiset kerrat seuraavasti:

7.11.2019 to 14.15-15.45, Fabianinkatu 24, sali 522

12.12.2019 to 14.15-15.45, Metsätalo, sali 11