Kaisa_2012_3_photo by Veikko Somerpuro

Enrol
13.8.2019 at 09:00 - 8.9.2019 at 23:59

Timetable

Here is the course’s teaching schedule. Check the description for possible other schedules.

DateTimeLocation
Thu 5.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 9.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 12.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 16.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 19.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 23.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 26.9.2019
10:15 - 11:45
Mon 30.9.2019
10:15 - 11:45
Thu 3.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 7.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 10.10.2019
10:15 - 11:45
Mon 14.10.2019
10:15 - 11:45
Thu 17.10.2019
10:15 - 11:45

Description

Kursen är öppen för alla studerande oberoende av studieinriktning.

Syftet är att ge den studerande grundläggande insikter i filosofins egenart och en elementär förmåga att i tal och skrift, självständigt och i samarbete med andra utveckla filosofiska resonemang.

De ansvariga lärarna ger anvisningar för kurslitteraturen.

Bedömning enligt skala 0–5

Studiemomentet avläggs genom att delta i föreläsningar och därtill anslutna övningar och slutförhör. Kursen kan enligt överenskommelse med en av de ansvariga lärarna även avläggas genom självständiga skriftliga arbeten eller genom att tentera kurslitteratur vid en av fakulteten anordnad tentamen eller i examinariumtentamen.